เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส ยูนิต ลิงค์ AIA ISSARA PRESTIGE PLUS UNIT LINKED_Page_1 (Small)

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส

โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า พร้อมความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต มีส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านทางกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ และเป็นสัญญาหลักสำหรับแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR เพื่อรับความคุ้มครองสุขภาพ อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

วางแผนปกป้องความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง

 • ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือ ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนพอหักค่าใช้จ่าย ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • ความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกัน (ภายใต้เงื่อนไขบริษัทกำหนด)
 • ส่วนลดค่าประกันภัย (COI)* รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป
 • เบี้ยประกันหลังหักค่าใช้จ่าย** จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดย เอไอเอ
 • ลดหย่อนภาษีได้*** เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • รับสิทธ์เป็นสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เมื่อซื้อกรมธรรม์ประเภท เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ตลอดระยะเวลาการชำระเบี้ยของกรมธรรม์ และต้องไม่อยู่ระหว่างการพักชำระเบี้ยประกัน
 • โบนัสพิเศษยามเกษียณ (RETIREMENT BONUS) รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.45% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยฯ RPP ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • อำนวยความสะดวกด้วยบริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน เพื่อการพิจารณารับประกัน (MOBILE MEDICAL SERVICE) ในกรณีจ่ายเบี้ยประกัน 500,000 บาท ขึ้นไป (เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)
 • การบริการและการต้อนรับพิเศษ ที่ฝ่ายการแพทย์ AIA และโรงพยาบาลพันธมิตรของเอไอเอ
 • วงเงินการส่งแบบไม่ตรวจสุขภาพสูงสุด 50 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าแบบประกันอื่น

ข้อควรรู้

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คืออะไร มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (REDEMPTION VALUE) หมายถึงผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct