ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ตัวแทนประกันชีวิต AIA กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ธีทัต-ตัวแทนประกันชีวิต-ยินดีให้คำปรึกษาก่อนทำประกัน-2

ให้คำปรึกษาฟรี !

ผมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนและถูกต้องที่สุดก่อนการทำประกัน

แนะนำแผนประกันที่เหมาะสม

แผนประกันต่างๆมีมากมาย แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าแผนประกันชีวิต แบบไหนที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ผมยินดีบริการวางแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า

ดูแลบริการหลังการขาย

ผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ทำอาชีพนี้เป็นหลัก คอยดูแลบริการลูกค้าหลังการขายตลอดอายุสัญญา เพราะว่าตัวแทนสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ประกัน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตัวแทนประกันชีวิต

ลูกค้าที่สนใจวางแผนประกันชีวิตทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามผมธีทัต ตัวแทนประกันชีวิตได้โดยตรงและรวดเร็วไม่ต้องรอสายนาน ผมยินดีให้คำปรึกษาฟรี พร้อมที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้อย่างเหมาะสม โดยที่ท่านไม่ต้องรีบตัดสินใจ สามารถขอคำปรึกษาก่อนได้ ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นให้ลูกค้าทุกท่านนำไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจได้ครับ และผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ดูแลบริการลูกค้าหลังการขายด้วยครับ

 

ความคุ้มครองที่ต้องการ