ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Happy

แผนประกันสุขภาพ ที่คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่ายที่ขายดีที่สุด

สนใจความคุ้มครองด้านใด

ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพเด็ก

” สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตัวแทนประกันชีวิต ผมธีทัต AIA ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับ ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับ สามารถปรึกษาเรื่องประกันชีวิตได้ฟรีครับ “

ตัวแทนประกัน นนทบุรี aia

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

ให้คำปรึกษาฟรี !

ผมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนและถูกต้องที่สุดก่อนการทำประกัน

แนะนำแผนประกันที่เหมาะสม

แผนประกันต่างๆมีมากมาย แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าแผนประกันชีวิต แบบไหนที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ผมยินดีบริการวางแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า

คอยดูแลบริการหลังการขาย

ผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ทำอาชีพนี้เป็นหลัก คอยดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย เพราะว่าตัวแทนประกันชีวิต คือคนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ประกันที่ได้ทำไว้

แผนทุนประกันชีวิต สำหรับผู้ชาย

คุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 1 ล้านบาท

เพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ย 12,000-20,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

 

คุ้มครองชีวิต 3 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 3 ล้านบาท

เพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ย 36,000-60,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

 

คุ้มครองชีวิต 5 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 5 ล้านบาท

เพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ย 60,000-100,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

 

คุ้มครองชีวิต 10 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 10 ล้านบาท

เพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ย 120,000-200,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

เอกสิทธิ์ AIA Prestige Club
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
Medix ทีมแพทย์ปรึกษา

แผนทุนประกันชีวิต สำหรับผู้หญิง

คุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 1 ล้านบาท

เพศหญิง อายุ 35 ปี

เบี้ย 12,000-20,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 3 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 3 ล้านบาท

เพศหญิง อายุ 35 ปี

เบี้ย 30,000-50,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 5 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 5 ล้านบาท

เพศหญิง อายุ 35 ปี

เบี้ย 45,000-75,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 10 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 10 ล้านบาท

เพศหญิง อายุ 35 ปี

เบี้ย 95,000-150,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

เอกสิทธิ์ AIA Prestige Club
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
Medix ทีมแพทย์ปรึกษา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมดูแลกรมธรรม์ AIA