ประกันแบบชั่วระยะเวลา คือ การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในชั่วระยะเวลาอันจำกัด โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5ปี 10ปี หรือ 20ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาถือเป็นอันสิ้นสุดลงผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินชดเชย สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองภัยจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์ในด้านสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่นๆ 

ประกันแบบชั่วระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี AIA TERM 5 / 10 / 15 / 20 | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 20 – 59 ปี
 • ช่องทางการขาย ตัวแทนประกันชีวิต

ข้อดีของ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

 • ชำระเบี้ยประกันต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง
 • เหมาะสำหรับสร้างความคุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัยมีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยต่ำ
 • ช่วยรับความเสี่ยงกรณีที่หัวหน้าครอบครัวมีภาระมาก

ข้อเสียของ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

 • เมื่อครบกำหนดเวลาหรือสิ้นสุดสัญญา หากผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้ เนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระมาแล้วนั้นถือเป็นความคุ้มครอง

จุดเด่นของแบบประกันนี้

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตและเลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่ต้องการได้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่าง

ผู้เอาประกันภัยอายุ 30 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท สัญญา 7 ปี เบี้ยประกันปีละ 8,000 บาท ชำระ 7 ปี

ประกันแบบชั่วระยะเวลา

ที่มาของภาพ : http://www.oic.or.th/th/education/insurance/life/model

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)  เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

คุณสมบัติ เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง
 • แบบกำหนดระยะเวลา  5 ปี สำหรับอายุ 20 – 59 ปี
 • แบบกำหนดระยะเวลา 10 ปี สำหรับอายุ 20 – 55 ปี
 • แบบกำหนดระยะเวลา 15 ปี สำหรับอายุ 20 – 50 ปี
 • แบบกำหนดระยะเวลา 20 ปี สำหรับอายุ 20 – 45 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 350,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท รับส่วนลด 0.50 บาท และ จำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 1.00 บาท

ขั้นตอนการสมัครแผนประกันนี้

 1. ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต คุณธีทัต โทร./Line 0915549999
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ที่สนใจซื้อประกันชีวิต
 3. แจ้งวงเงินประกันที่ต้องการ หรือ งบประมาณที่จะสามารถชำระเบี้ยประกันได้
 4. ผมจะคำนวณแผนประกันที่เหมาะสมให้ดู พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจอีกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้าโอเคกับแผนประกันที่ผมแนะนำ ก็นัดทำสัญญาหรือสมัครออนไลน์ได้เลยครับ 

ข้อมูลสำคัญในการทำประกันชีวิต

 1. ชื่อ-นามสกุล อายุ และ ความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน
 2. เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 3. ข้อมูลการทำงาน อาชีพ รายได้ และ ลักษณะงาน 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย