ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
ธีทัต-ตัวแทนประกันชีวิต-aia

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA

ธีทัต แซ่เฮ้ง ตัวแทนประกันชีวิต AIA มืออาชีพ

จุดเริ่มต้นผมทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA แบบ Parttime ก่อนในช่วง 3 เดือนแรก แต่มีอยู่วันหนึ่งลูกค้าที่ทำประกันกับผมไว้เกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนและต้องการคำปรึกษาโทรหาผม แต่ผมไม่สามารถรับสายได้เพราะติดงานประจำอยู่ครับ เหตุการณ์นี้ทำให้ผมรู้สึกผิดมากครับ จึงทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากงานประจำและทำอาชีพตัวแทนประกันชีวิตแบบเต็มเวลา เพื่อที่จะคอยดูแลลูกค้าที่ให้โอกาสผมได้ดูแลให้ดีที่สุดครับ ปัจจุบันทำอาชีพตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทเอไอเอ มา 5 ปีแล้วครับ ผมจะแนะนำแผนประกันที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด โดยจะอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนและถูกต้อง และคอยดูแลลูกค้าหลังขายให้ดีที่สุดครับ ^_^

วิสัยทัศน์ในการทำงานของผมครับ

ผมมองว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนี้เป็นอาชีพที่มีประโยชน์ต่อผู้คนอย่างมาก ได้ช่วยเหลือผู้คนให้เค้ามีความคุ้มครองและทำให้ลูกค้าเข้าใจถึงความสำคัญของการประกันชีวิต ถึงแม้ว่าผมไม่ใช่เจ้าของโรงเรียน แต่ผมสามารถทำให้เด็กนักเรียนบางคนที่หัวหน้าครอบครัวจากไปก่อนมีเงินไว้ใช้จ่ายและเรียนหนังสือจนจบ ถึงแม้ว่าผมไม่ใช่เจ้าของโรงพยาบาล แต่ผมสามารถทำให้ลูกค้าของผมไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แพงมากในสมัยนี้

พันธกิจหน้าที่ของผมครับ

ผมจะทำให้ลูกค้าผมทุกคนเห็นความสำคัญของประกันชีวิตและสร้างหลักประกันรายได้ให้กับลูกค้าของผมทุกคน ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลใครบางคน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนนั้นมีความคุ้มครองเพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวจนกว่าคนที่เค้ารักนั้นสามารถดูแลตัวเองได้ในวันที่เค้าจากไป ผมอยากให้ลูกค้าทุกคนมี ความสงบทางใจ

‘ความรู้และการบริการของผมในการวางแผนการเงินให้ลูกค้าครับ’ 

‘ วางแผนประกันสุขภาพระยะยาว LONG TERM CARE’ 
ผมสามารถให้คำแนะนำและวางแผนการประกันสุขภาพระยะยาวถึงอายุ 80 ปี ได้โดยให้ลูกค้าวางแผนในการส่งเบี้ยประกันแค่ช่วงระยะสั้นและเบี้ยประกันไม่เพิ่มตามอายุ แต่คุ้มครองค่ารักษาพยายบาลให้กับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งจะแตกต่างกับการทำประกันสุขภาพแบบเบี้ยเสียทิ้ง ที่ต้องส่งเบี้ยประกันสุขภาพไปทุกๆปีและเบี้ยประกันสุขภาพจะเพิ่มตามอายุ ยิ่งช่วงอายุตั้งแต่ 60 – 80 ปี เบี้ยประกันสุขภาพจะเพิ่มสูงมาก ในขณะที่วัยนั้นคือวัยเกษียนอายุ รายได้น้อยลงหรืออาจจะไม่มีรายได้แล้ว แต่ต้องมาแบกรับภาระเบี้ยประกันที่แพงมากในตอนนั้น นี่คือปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้ายังไม่ค่อยคำนึกถึงครับแผน Long Term Care จึงเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้กับลูกค้าได้ครับ

‘วางแผนทุนการศึกษาบุตร EDUCATION PLAN’
คงไม่มีพ่อแม่คนไหนปฏิเสธได้ว่าการศึกษาลูกเป็นเรื่องที่สำคัญ การวางกองทุนการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นกับคนที่มีลูกอย่างมาก ผมสามารถช่วยวางแผนนถึงเป้าหมายค่าเล่าเรียนของบุตรให้ลูกค้าได้ โดยคำนึงถึงค่าเงินเฟ้อการศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้ลูกค้าที่มีบุตรได้เห็นเป้าหมายและตัวเลขของค่าเล่าเรียนลูกได้ชัดเจนและแยกเงินนของลูกออกมาจากค่าใช้จ่ายในครอบครัว หรือแยกเงินของลูกออกมาจากเงินหมุนเวียนในธุรกิจ และที่สำคัญมันสามารถการันตีได้ว่าถ้าเกิดเหตุการไม่คาดฝันกับหัวหน้าครอบครัว ลูกมีเงินเรียนจนจบอย่างที่เราตั้งใจไว้แน่นอน นี่คือ…Education Plan

‘วางแผนคุ้มครองรายได้ครอบครัว INCOME PROTECTION’ 
สำหรับหัวหน้าครอบครัว หรือ คนที่ยังไม่มีครอบครัวแต่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูแลพ่อแม่หรือใครบ้างคน เคยมีความกังวลอยู่บ้างไหมครับ ว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการไม่คาดฝันขึ้นกับเรา ครอบครัวเรา หรือพ่อแม่เราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร ต้องใช้ชีวิตอีกกี่ปี แล้วต้องใช้จำนวนเท่าไร เงินเก็บหรือทรัพย์สินที่เราเตรียมไว้พอหรือเปล่าที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนที่เรารัก ในขณะที่เราไม่อยู่หาเงินให้ครอบครัวได้แล้ว ผมสามารถแนะนำวางแผนคุ้มครองค่าใช้จ่ายครอบครัวให้กับคุณลูกค้าได้ โดยใช้เงินเพียง 2-3% เพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายของครอบครัว 100% ได้ และนี่คือแผน…INCOME PROTECTION

‘วางแผนการเกษียณอายุ RETIREMENT PLAN’ 
การวางแผนเรื่องเกษียณอายุเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยอย่างมาก เพราะว่าหลายคนลืมวางแผนเรื่องนี้ จึงทำให้เมื่อถึงเวลาแล้วเกษียณณไม่ได้หรือมีเงินใช้ไม่พอในยามเกษียณ และต้องเป็นภาระของลูกหลาน แต่ในขณะเดียวกันลูกหลานบางคนก็ยังครอบครัวของตนเองที่ต้องดูแลอีกเช่นกัน อาจจะทำให้ลูกหลานไม่สามารถดูแลเราได้ดีเท่าที่ควร เราจึงจำเป็นต้องวางแผนเกษียณอายุให้พอเพียงครับ ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ณ วันนที่เราเกษียณว่าใช้เท่าไร คำนึงถึงเงินเฟ้อค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายๆต่างๆที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี คำนึงถึงระยะเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้เงิน และที่สำคัญเราต้องคำนนึงถึง ระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บเงินของเรา ยิ่งถ้าเราวางแผนการเกษียณอายุช้าแล้ว จะทำให้เรามีระยะเวลาในการเก็บเงินนั้นน้อยลงด้วยเช่นกัน นี่คือความสำคัญของการวางแผน Retirement Plan

‘วางแผนมรดก ESTATE PLAN’
การวางแผนมรดก คือการส่งต่อทรัพย์สิน เงินทอง ธุรกิจ หรืออีกหลายๆอย่างที่เราได้สร้างมาทั้งชีวิต ส่งมอบให้กับบุคคลที่เราต้องการได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้มีเครื่องมือถือทางการเงินบางตัวที่ช่วยในการสร้างกองทุนมรดก โดยให้เงินเพียงครึ่งเดียว สามารถสร้างกองทุนมรดกได้ครบ 100% ตามที่เราต้องการ แต่ถ้าเราไม่ได้วางแผนการสร้างกองทุนมรดก เราต้องใช้มูลค่าทรัพย์สินนั้นเต็มจำนวน ตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้เราต้องการ ส่งมอบทรัพย์สินมรดกที่มีมูลค่า 100 ล้านบาทให้กับทายาท เราก็ต้องเตรียมทรัพย์สินที่มีมูลค่า 100 ล้านบาทและทำพินัยกรรมไว้ให้ทารยาทครับ  แต่ผมวิธีการสร้างมรดกผ่านเครื่องมือทางการเงินตัวหนึ่ง วิธีนี้เราสามารถสร้างกองทุนมรดก 100 ล้านบาท โดยใช้เงินเพียง 50-60% ของ 100ล้านบาท และยังสามารถทยอยแบ่งเงินออกมาเพื่อสร้างกองทุนมรดกนี้ออกมาได้  5-15 ปีโดยที่ไม่มีดอกเบี้ย และที่สำคัญกองทุนมรดกนี้ทายาทที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีและเราสามารถจัดสรรแบ่งสัดส่วนได้ตามที่เราต้องการ ทำให้เราสบายใจได้ว่าเงินมรดกก้อนนี้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย นี่คือ Estate Plan

ติดต่อสอบถามได้ที่

: 0915549999

ID: 0915549999 ID: 0915549999

ตัวแทนประกันชีวิต บริการดีๆ


There are 151 comments

Add yours
 1. ไก่

  เพศ : หญิง
  อายุ : 3 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 10560
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบแบบ 10/80 ห้อง 2200 ถ้าเป็นสุขภาพอย่างเดียวกับแบบออม ค่าเบี้ยเท่าไหร่ ทุน 100000

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต

   แบบประกัน H&S 2200 ตอนนี้ทำได้แต่แบบ Unit-Linked นะครับ เป็น H&S UDR 2200 ครับ

 2. หน่อย

  เพศ : หญิง
  อายุ : 2ขวบ5เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 12140
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :
  ไม่เคย


Comments are closed.