คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูง ชดเชยรายได้ (AI/RCC, ADD/RCC, ADB/RCC)

  ผลประโยชน์โดยย่อ AI/RCC ADD/RCC ADB/RCC 1. กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (บริษัทจะชดเชยเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก) 100% [...]