AIA Perfect Life แพ็คเกจสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน อายุ 20 – 55 ปี

 AIA Perfect Life  [su_quote]แพ็คเกจความคุ้มครองสำหรับคนวัยทำงาน เพราะคุณคือฐานสำคัญของครอบครัว AIA Perfect Life จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว หากมี เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินหากต้องเข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาล การถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเสมือนได้สำรองเงินก้อนหนึ่งไว้ ให้ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ [...]

อัตราค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ ของโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ

 รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน และ อัตราค่าห้องพยาบาลรวมค่าอาหาร ,ค่าพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลต่อ 1 วัน  อัตราค่าห้องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อท่านใช้บริการที่โรงพยาบาลนั้นๆ รายชื่อโรงพยาบาล  อัตราค่าใช้จ่ายรวม (ค่าห้อง+ค่าอาหาร+ค่าพยาบาล+ค่าบริการโรงพยาบาล [...]

ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย AIA HS Plus Gold

สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S PLUS GOLD ท่านทราบหรือไม่ว่า ... ทุกปีอัตราเงินเฟ้อของบ้านเราอยู่ที่ประมาณ 3 - [...]

ประกันสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย

รายการความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง แผนประกันสุขภาพ : HS1600 HS2200 HS2800 HS3400 HS4000 HS5000 [...]

แผนประกันสุขภาพเด็กเล็ก HS-UDR2200

 แผนประกันสุขภาพเด็ก+ชดเชยรายวัน              เนื่องจากว่าเด็กเล็กอายุ 0 - [...]

ระบุแผนประกันที่ต้องการด้วยตัวเอง

เลือกแผนประกันไหนดี ? แผนประกันในปัจจุบันนี้มีหลากหลายแผนมาก แต่มีเพียงไม่กี่แผนประกันเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับตัวผู้เอาประกัน ทั้งนี้จะทราบได้อย่างไรว่าแผนประกันไหนเหมาะสมกับใรมากที่สุด อาจจะต้องได้รับคำปรึกษาจากตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและอธิบายรายละเอียดแบบประกันให้ลูกค้าเข้าใจได้โดยง่ายและถูกต้องที่สุด ในการให้คำแนะนำแผนประกันดีจำเป็นต้องทราบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นและเป้าหมายในการวางแผนประกันด้วยนะครับ ข้อมูลทที่ต้องการ  ต้องการทำประกันให้กับใคร [...]

ประกันสุขภาพและ ชดเชยรายได้เด็กเล็ก

 แผนประกันสุขภาพเด็ก และ ชดเชยรายวันเด็ก เนื่องจากว่าเด็กเล็กอายุ 0 - 5 ปี ถ้าต้องการซื้อประกันสุขภาพแบบทั่วไปที่ไม่ใช่แพ็คเกจที่บังคับซื้อทุนประกันชีวิตสูงๆ หรือ อยากซื้อคู่กับแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาสั้นๆแล้วได้เงินคืน จะสามารถซื้อแผนประกันสุขภาพได้ค่าห้องสูงสุดเพียง [...]

ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติม H&S  | ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล เพื่อความสบายใจในคุณภาพการรับการรักษา แนบสัญญาเพิ่มเติม H&S ในกรมธรรม์ภัยหลักของคุณ การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาศจะได้รู้ว่า หากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุ่นแรงขนาดไหนมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด [...]

ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง ชดเชยรายได้ (AIA Health Guard)

 AIA Health Guard | ประกันสุขภาพแบบสำเร็จรูป  ความคุ้มครองโดยย่อ ประกันสุขภาพเอไอเอ แผน Health Guard Lite [...]

Go to Top