aia-ci-super-care-prestige-ประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพเพรสทีจ

AIA CI SUPERCARE PRESTIGE | แบบประกันหลักที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน – 65 ปี

ช่องทางการขาย : ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ AIA CI SUPERCARE PRESTIGE

ที่สุดของความคุ้มครองชีวิตและมอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ให้คุณและคนที่คุณรักมั่นใจและหมดกังวลในทุกช่วงของชีวิต

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ คุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ ดีอย่างไร

 • แบบประกันหลักที่คุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา และระดับรุนแรง รวม 44 โรค/การรักษา
 • อุ่นใจกับเงินสำรองค่ารักษาโรคร้ายแรง
 • โดยสามารถเลือกรับความคุ้มครองตั้งแต่ 5 ล้านบาท หรือสูงสุด 15 ล้านบาท
 • ส่วนลดเบี้ยเนื่องจากทุนประกัน 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • สำหรับแบบชำระเบี้ย 10 ปี จะมีส่วนลด 3.5 บาท ต่อ จำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท
 • สำหรับแบบชำระเบี้ย 20 ปี จะมีส่วนลด 2.0 บาท ต่อ จำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
 • เบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ว่าจะเป็น 10 ปี หรือ 20 ปี
 • มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
 • ลดหย่อนภาษีได้*
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. รับสิทธ์เป็นสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ
 2. เมื่อซื้อกรมธรรม์ประเภท เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ
 3. การบริการและการต้อนรับพิเศษ
 4. ที่ฝ่ายการแพทย์ AIA และโรงพยาบาลพันธมิตรของเอไอเอ
 5. อำนวยความสะดวกด้วยบริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน
 6. เพื่อการพิจารณารับประกัน (MOBILE MEDICAL SERVICE) ในกรณีจ่ายเบี้ยประกัน 500,000 บาท ขึ้นไป (เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

• ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 65 ปี

• ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี หรือ 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

• สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ AI/RCC, ADD/RCC, ADB/RCC และ/หรือกลุ่มโรคร้ายแรง AIA CI PLUS

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (WAITING PERIOD)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนี้ จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันนับแต่วันทำสัญญาประกันภัยนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติการต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นภายหลัง

หมายเหตุ

 • เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกัน เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล) ที่มีจำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ถอนเงินออม การเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 •  *เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองโรคร้ายแรง เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

AIA CI SUPERCARE PRESTIGE

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct