ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ประกันโรคร้ายแรง-โรคมะเร็ง

Articles

ประกันโรคร้ายแรง คือ ประกันที่จ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าตามวงเงินและเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีที่ลูกค้าตรวจพบเจอโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์


สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส AIA CI PLUS ประกันโรคร้ายแรง

AIA CI PLUS ประกันโรคร้ายแรง เอไอเอ ซีไอ พลัส คือ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่คุ้มครองโรคร้ายแรง 44.....

AIA CI CARE ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองมะเร็งระยะเริ่มต้น

AIA CI CARE ประกันโรคร้ายแรง เอไอเอ ซีไอ แคร์ คือ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ให้คุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น.....

AIA CI SuperCare เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ ประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพ

แผนประกันโรคร้ายแรงรูปแบบใหม่ ส่งสั้นๆ คุ้มครองตลอดชีพ  !!!  AIA CI SuperCare   เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์.....


AIA อีซีไออาร์ ประกันคุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง (ECIR)

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง | ECIR  อีซีไออาร์ ECIR คือ สัญญาเพีมเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) หรือ Enhanced.....