ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ประกันโรคร้ายแรง คือ ประกันที่จ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าตามวงเงินและเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีที่ลูกค้าตรวจพบเจอโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส AIA CI PLUS ประกันโรคร้ายแรง

By |2020-10-26T07:04:01+07:0010/03/2020|Categories: ประกันโรคร้ายแรง|Tags: , , , , , , , , , , , |

AIA CI CARE ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองมะเร็งระยะเริ่มต้น

By |2020-10-26T07:05:25+07:0010/03/2020|Categories: ประกันโรคร้ายแรง|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

AIA CI SuperCare เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ ประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพ

By |2020-10-26T07:07:33+07:0008/10/2016|Categories: ประกันโรคร้ายแรง|Tags: , , , , , , , , , , , , |

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองตลอดชีพ (AIA Health Lifetime)

By |2020-10-26T04:57:49+07:0017/07/2013|Categories: ประกันโรคร้ายแรง|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

ประกันเงินชดเชยรายได้ 7 โรคร้ายแรง AHC

By |2020-10-26T04:58:13+07:0016/07/2013|Categories: ประกันโรคร้ายแรง|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น (Lady Care & Lady Care Plus)

By |2021-11-09T19:51:29+07:0016/07/2013|Categories: ประกันโรคร้ายแรง|Tags: , , , , , , , , , , , |

Go to Top