ECIR-AIA-ประกันโรคร้ายแรง 44 โรค

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง | ECIR 

อีซีไออาร์ ECIR คือ สัญญาเพีมเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) หรือ Enhanced Critical Illness Rider (ECIR) คือคุ้มครองโรคร้ายแรง ตามคำจำกัดความของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง ECIR 40 โรคร้ายแรง โดย บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ หรือเงินผลประโยชน์จำกัดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือต้องได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ หรือ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ชื่อแบบประกัน สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง
ชื่อย่อ ECIR
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 69 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่อปี
ระยะเวลารอคอย 60 หรือ 90 วัน

ความคุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง

 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด (First Heart Attack)
 2. ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Stroke) (Persistent Vegetative State or Apallic Syndrome)
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ* (Coronary Artery Surgery)
 4. ความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (Pulmonary hypertension)
 5. ไตวาย (Kidney Failure)
 6. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะคลีโรสิส (Multiple Sclerosis)
 7. อัมพาต (Paralysis)
 8. โปลิโอ (Poliomyelitis)
 9. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 10. มะเร็ง* (Cancer)
 11. การปลูกถ่ายอวัยวะ (Major Organ Transplant)
 12. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis) (Acquired Hydrocephalus Requiring An External Shunt)
 13. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anaemia)
 14. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial meningitis)
 15. ตาบอด (Blindness)
 16. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumor)
 17. แผลจากไฟไหม้น้าร้อนลวก (Burns)
 18. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 19. การผ่าตัดสมองอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral Aneurysm requiring brain surgery)
  (คุ้มครองในอัตราร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัย)
 20. การสลบหรือหมดความรู้สึก (Coma)
 21. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 22. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
 23. โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Disease)
 24. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)
 25. ตับวาย (Liver Failure)
 26. การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
 27. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Injury)
 28. โรคเซลล์ประสาทยนต์ (Motor Neurone Disease)
 29. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ Aorta (Surgery to the Aorta)
 30. โรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดซิสเต็มมิค ลูปูส อิธิเธมาโตซูส (Systemic Lupus Erythematosus: SLE)
 31. ภาวะสมองไม่สามารถควบคุมการทางานของร่างกายได้ตามปกติอย่างถาวร
 32. การฉีกขาดหลายรากของข่ายประสาท Brachial (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
 33. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
 34. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitis or Gangrene)
 35. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้าและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
 36. โรคลาไส้อักเสบเป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Cronh’s Disease)
 37. โรคไข้รูห์มาติกที่ทาให้หัวใจผิดปกติ (Rheumatic Fever with heart involvement)
 38. โรคคาวาซากิที่ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications)
 39. โรคเบาหวาน (Diabetes)
 40. โรคน้าไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย
 41. โรคสมองเสื่อม (Alzheimer’s Disease)
 42. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 43. การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent Living)
 44. การทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร (Total and Permanent Disability or TPD) : คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี

* หมายเหตุ : ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) เท่ากับ 90 วัน

 • ข้อ 1 – 36 คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 0 – 80 ปี
 • ข้อ 37 – 40 คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 0 – 16 ปี
 • ข้อ 41 – 44 คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 17 – 80 ปี

(แบบประกันนี้ได้ปิดการขายแล้ว)

 

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

18 Comments

 1. ต่าย 26/02/2018 at 07:03 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 40
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 2. เพศ : ญ
  อายุ : 42
  รหัสไปรษณีย์ : 67210
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เบาหวาน
  ข้อมูลอื่นๆ :

 3. bee 22/08/2017 at 10:22 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 6ปี
  รหัสไปรษณีย์ : 10330
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : มีประวัติรักษา
  ข้อมูลอื่นๆ : โรคไตเนโปติก (เด็กตัวบวม โปรตีนรั่วในปัสสาวะ)เพิ่งเริ่มรักษาเมื่อวันที่ 02/08/2017

 4. ชาย
  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 5. นก 12/03/2017 at 02:10 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 67
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :
  เป็นเบาหวาน ความดัน

 6. K 04/02/2017 at 16:37 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 31
  รหัสไปรษณีย์ : 10210
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่
  ข้อมูลอื่นๆ :

 7. หนืง 21/01/2017 at 22:00 - Reply

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 8. โอ 08/06/2016 at 08:52 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 34
  รหัสไปรษณีย์ : 10220
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบข้อมูล ประกันคุ้มครองโรคร้าย

 9. เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 10. แป้ง 25/08/2015 at 11:13 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 1ปี3เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 11120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : เป็นโรคหัวใจ ชนิดเขียว tof มีประกันสุขภาพแบบไหนที่รับบ้างไหมคะ ถ้ารับแล้ว ค่าเบี้ยประกันเท่าไรคะ

 11. เอม 06/02/2015 at 14:05 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 55
  รหัสไปรษณีย์ : 33170
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 12. แอ๋ม 27/01/2015 at 10:01 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 36
  รหัสไปรษณีย์ : 32000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่
  ข้อมูลอื่นๆ :

 13. กร 20/01/2015 at 06:58 - Reply

  ชายเพศ :
  อายุ : 47
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 14. ปอ 12/01/2015 at 08:46 - Reply

  เพศ :หญิง
  อายุ : 34
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่มีโรคประจำตัว
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจประกัน 44 โรคร้ายแรง

 15. เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 16. ทินกร 29/11/2014 at 17:46 - Reply

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 17. Jum 05/11/2014 at 17:41 - Reply

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  เพศชาย. อายุ 58 20110
  เป็นเบาหวานแบบไม่ต้องรักษา (ควบคุมอาหาร)

  สนใจแผนประกัน 44 โรคร้ายแรงค่ะ
  ปัจจุบันมี อาวุโสโอเคแล้ว 1 ใบ

 18. jeeranan 27/07/2014 at 08:09 - Reply

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง

  อายุ : 40
  รหัสไปรษณีย์ : 50290
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : ทั้งวัน

  ข้อมูลอื่นๆ :