ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย AIA HS Plus Gold

สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S PLUS GOLD ท่านทราบหรือไม่ว่า ... ทุกปีอัตราเงินเฟ้อของบ้านเราอยู่ที่ประมาณ 3 - [...]

ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติม H&S  | ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล เพื่อความสบายใจในคุณภาพการรับการรักษา แนบสัญญาเพิ่มเติม H&S ในกรมธรรม์ภัยหลักของคุณ การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาศจะได้รู้ว่า หากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุ่นแรงขนาดไหนมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด [...]

Go to Top