ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

Tag Archives: แบบชำระเบี้ย 15 ปี

AIA 10/15 PAY LIFE (NON PAR) – เอไอเอ ชำระเบี้ยประกันภัย 10ปี 15ปี คุ้มครองตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล)

AIA เปิดตัวแบบประกันใหม่ ชื่อว่าเอไอเอ ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล) .....