ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

Tag Archives: เงินชดเชยรายได้

คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูง ชดเชยรายได้ (AI/RCC, ADD/RCC, ADB/RCC)

  ผลประโยชน์โดยย่อ AI/RCC ADD/RCC ADB/RCC 1. กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (บริษัทจะชดเชยเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก) 100%.....