ประกันสุขภาพและ ชดเชยรายได้เด็กเล็ก

 แผนประกันสุขภาพเด็ก และ ชดเชยรายวันเด็ก เนื่องจากว่าเด็กเล็กอายุ 0 - 5 ปี ถ้าต้องการซื้อประกันสุขภาพแบบทั่วไปที่ไม่ใช่แพ็คเกจที่บังคับซื้อทุนประกันชีวิตสูงๆ หรือ อยากซื้อคู่กับแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาสั้นๆแล้วได้เงินคืน จะสามารถซื้อแผนประกันสุขภาพได้ค่าห้องสูงสุดเพียง [...]