ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ระบุแผนประกันที่ต้องการด้วยตัวเอง

By |2020-10-26T05:03:45+07:0001/03/2014|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559 – 2560

By |2019-02-25T23:26:34+07:0031/12/2013|Categories: ข่าวสาร-กิจกรรมต่างๆ|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

สะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี มีเงินปันผล AIA Excellent (Par)

By |2021-11-09T19:50:23+07:0024/09/2013|Categories: ประกันแบบสะสมทรัพย์|Tags: , , , , , , , |

สะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 30 ปี ลดหย่อนภาษีได้ มีเงินปันผล (AIA 15Pay30)

By |2020-10-26T04:59:09+07:0022/09/2013|Categories: ประกันแบบสะสมทรัพย์|Tags: , , , , , |

ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ

By |2020-10-26T05:04:27+07:0016/07/2013|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

สะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 25 ปี ลดหย่อนภาษีได้ มีเงินปันผล (15PAY25 Special)

By |2020-10-26T04:58:58+07:0016/07/2013|Categories: ประกันแบบสะสมทรัพย์|Tags: , , , , |

เอไอเอ ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ AIA 20 Pay Life Non Par

By |2021-11-09T12:41:51+07:0014/07/2013|Categories: ประกันชีวิต|Tags: , , , , , , , |

Go to Top