ประกันสุขภาพ HS เบี้ยถูกที่สุด

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม   H&S   | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี อายุผู้ขอเอาประกันภัย* [...]

ประกันสุขภาพ AIA HS เบี้ยประกันถูกที่สุด ค่าห้องพยาบาลสูง 5000 บาทต่อวัน

แผนประกันสุขภาพ AIA H&S ประกันสุขภาพ AIA H&S เป็นแผนประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย AIA ได้เปิดขายแบบประกันแผนนี้มานานหลายปีแล้ว ซึ่งข้อดีข้อแผนนี้คือเบี้ยประกันถูกมากๆ [...]

AIA H&S Extra ประกันสุขภาพมี OPD ผู้ป่วยนอก

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า AIA H&S EXTRA |  สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล [...]

แผนประกันสุขภาพ อายุ 46-65 ปี

ประกันสุขภาพ AIA H&S สำหรับคนสูงวัย อายุ 46 - 65 ปี รายการความคุ้มครอง [...]

Go to Top