AIA Perfect Life แพ็คเกจสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน อายุ 20 – 55 ปี

 AIA Perfect Life  [su_quote]แพ็คเกจความคุ้มครองสำหรับคนวัยทำงาน เพราะคุณคือฐานสำคัญของครอบครัว AIA Perfect Life จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว หากมี เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินหากต้องเข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาล การถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเสมือนได้สำรองเงินก้อนหนึ่งไว้ ให้ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ [...]