ระบุแผนประกันที่ต้องการด้วยตัวเอง

เลือกแผนประกันไหนดี ? แผนประกันในปัจจุบันนี้มีหลากหลายแผนมาก แต่มีเพียงไม่กี่แผนประกันเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับตัวผู้เอาประกัน ทั้งนี้จะทราบได้อย่างไรว่าแผนประกันไหนเหมาะสมกับใรมากที่สุด อาจจะต้องได้รับคำปรึกษาจากตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและอธิบายรายละเอียดแบบประกันให้ลูกค้าเข้าใจได้โดยง่ายและถูกต้องที่สุด ในการให้คำแนะนำแผนประกันดีจำเป็นต้องทราบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นและเป้าหมายในการวางแผนประกันด้วยนะครับ ข้อมูลทที่ต้องการ  ต้องการทำประกันให้กับใคร [...]

ประกันเงินชดเชยรายได้ 7 โรคร้ายแรง AHC

AIA Health Cancer  ชดเชยรายได้และคุ้มครองชีวิต จาก 7 โรคร้ายแรง AIA HEALTH CANCER  [...]

ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น (Lady Care & Lady Care Plus)

Lady Care & Lady Care Plus+ | สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สำหรับสตรี สัญญาเพิ่มเติม [...]

Go to Top