ระบุแผนประกันที่ต้องการด้วยตัวเอง

เลือกแผนประกันไหนดี ? แผนประกันในปัจจุบันนี้มีหลากหลายแผนมาก แต่มีเพียงไม่กี่แผนประกันเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับตัวผู้เอาประกัน ทั้งนี้จะทราบได้อย่างไรว่าแผนประกันไหนเหมาะสมกับใรมากที่สุด อาจจะต้องได้รับคำปรึกษาจากตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและอธิบายรายละเอียดแบบประกันให้ลูกค้าเข้าใจได้โดยง่ายและถูกต้องที่สุด ในการให้คำแนะนำแผนประกันดีจำเป็นต้องทราบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นและเป้าหมายในการวางแผนประกันด้วยนะครับ ข้อมูลทที่ต้องการ  ต้องการทำประกันให้กับใคร [...]

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองตลอดชีพ (AIA Health Lifetime)

 AIA Health Lifetime  | ค้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงตลอดชีพ "มะเร็ง...โรคร้าย ทำลายครอบครัว"  คุ้มครองด้วย [...]

AIA อีซีไออาร์ ประกันคุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง (ECIR)

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง | ECIR  อีซีไออาร์ ECIR คือ สัญญาเพีมเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) หรือ Enhanced [...]

ประกันเงินชดเชยรายได้ 7 โรคร้ายแรง AHC

AIA Health Cancer  ชดเชยรายได้และคุ้มครองชีวิต จาก 7 โรคร้ายแรง AIA HEALTH CANCER  [...]

ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น (Lady Care & Lady Care Plus)

Lady Care & Lady Care Plus+ | สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สำหรับสตรี สัญญาเพิ่มเติม [...]

ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติม H&S  | ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล เพื่อความสบายใจในคุณภาพการรับการรักษา แนบสัญญาเพิ่มเติม H&S ในกรมธรรม์ภัยหลักของคุณ การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาศจะได้รู้ว่า หากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุ่นแรงขนาดไหนมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด [...]

ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง ชดเชยรายได้ (AIA Health Guard)

 AIA Health Guard | ประกันสุขภาพแบบสำเร็จรูป  ความคุ้มครองโดยย่อ ประกันสุขภาพเอไอเอ แผน Health Guard Lite [...]

Go to Top