ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ประกันสุขภาพ-ค่ารักษาพยาบาล

Articles

ประกันสุขภาพ คือ ประกันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกค้า กรณีเจ้บป่วย หรือ เกิด อุบัติเหตุและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล


ประกันสุขภาพเด็ก แบบมีสะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 25ปี
9

ประกันสุขภาพเด็ก แบบมีสะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 25ปี

แผนประกันสุขภาพเด็กแบบสะสมทรัพย์ รายละเอียดแบบประกันภัย แบบประกันภัยหลัก : สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี.....

ประกันสุขภาพ HS เบี้ยถูกที่สุด

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม   H&S   | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี อายุผู้ขอเอาประกันภัย*.....

aia infinity care ประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินสูง 60ล้าน,120ล้านบาทจาก เอไอเอ

aia infinity care ประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินสูง ตัวใหม่ 2020 จากเอไอเอ รายละเอียดประกันสุขภาพเอไอเอ อินฟิช แคร์ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินสูง 60ล้าน, 120 ล้านบาท AIA Infinite-Care


ประกันสุขภาพ AIA HS เบี้ยประกันถูกที่สุด ค่าห้องพยาบาลสูง 5000 บาทต่อวัน

แผนประกันสุขภาพ AIA H&S ประกันสุขภาพ AIA H&S เป็นแผนประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย AIA ได้เปิดขายแบบประกันแผนนี้มานานหลายปีแล้ว ซึ่งข้อดีข้อแผนนี้คือเบี้ยประกันถูกมากๆ.....แพ็คเกจใหม่ ความคุ้มครองครบทุกด้าน ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ

AIA ALL IN ONE  แพ็คเกจความคุ้มครองครบในหนึ่งเดียว แผนประกันชีวิตที่รวมสัญญาเพิ่มเติมครบทั้ง 3 หมวด ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพค่ารักษาในโรงพยาบาลต่าง โรคร้ายแรง.....