ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ประกันสุขภาพ คือ ประกันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกค้า กรณีเจ้บป่วย หรือ เกิด อุบัติเหตุและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง

By |2021-11-07T23:07:37+07:0012/11/2020|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

ประกันสุขภาพเด็กแบบออม

By |2021-11-07T23:25:00+07:0009/07/2020|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

ประกันสุขภาพ HS เบี้ยถูกที่สุด

By |2020-10-15T01:22:43+07:0004/06/2020|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

ประกันสุขภาพเด็ก เงินออม Unit-Linked มี OPD 2020

By |2021-11-08T19:22:18+07:0002/06/2020|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , |

aia infinity care ประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินสูง 60ล้าน,120ล้านบาทจาก เอไอเอ

By |2020-10-26T06:58:00+07:0003/10/2019|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

ประกันสุขภาพ AIA HS เบี้ยประกันถูกที่สุด ค่าห้องพยาบาลสูง 5000 บาทต่อวัน

By |2020-11-04T12:39:38+07:0004/05/2019|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

AIA H&S Extra ประกันสุขภาพมี OPD ผู้ป่วยนอก

By |2020-11-03T20:49:55+07:0021/05/2018|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , |

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA H&S Plus Gold เอไอเอ เอชแอนด์เอสพลัสโกลด์

By |2020-10-26T07:00:31+07:0020/01/2016|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

ประกันสุขภาพเด็ก AIA HS JUNIOR ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 5 ปี

By |2020-10-26T05:01:05+07:0030/08/2015|Categories: ประกันสุขภาพเหมาจ่าย|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Go to Top