ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ออมเงินเพื่อการศึกษาบุตร

Articles

แบบประกันสะสมทรัพย์ ออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี แบบเงินออมเพื่อการศึกษาบุตร

สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ฟิต (มีเงินปันผล)

 AIA 7PAY15 Fit (PAR)  | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ จุดเด่นของแบบประกัน  AIA 7PAY15 Fit (PAR) การคำนวณผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต.....


สะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 30 ปี ลดหย่อนภาษีได้ มีเงินปันผล (AIA 15Pay30)

 AIA 15Pay30 (Par)   กรมธรรม์เพื่อเพิ่มเงินออม ลดหย่อนภาษีได้ บริหารเงินออมของครอบครัวและวางแผนภาษีของคุณไปพร้อมๆกันได้ด้วยกรมธรรม์ AIA 15Pay30 (Par)   ชื่อแบบประกัน.....

สะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 25 ปี ลดหย่อนภาษีได้ มีเงินปันผล (15PAY25 Special)

 AIA 15Pay25 Special (Par)  | กรมธรรม์เพื่อเพิ่มเงินออม บริหารเงินออมของครอบครัวและวางแผนภาษีของคุณไปพร้อมๆกันได้ด้วยกรมธรรม์ AIA 15Pay25 Special (Par)  .....