ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ออมเงินเพื่อการเกษียณ-ประกันบำนาญ

Articles

ประกันแบบบำนาญ annuity ลดหย่อยภาษี 200,000 บาท

ประกันแบบนำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ (Annuity 60/85)

AIA Annuity 60/85 คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น และมีลูกหลานน้อยลง การวางแผนทางการเงินในช่วงเกษียณ เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เอไอเอ บำนาญ 60/85.....