ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com

ข่าวสาร-กิจกรรมต่างๆ

Articles

เอไอเอ ยูนิต ลิงค์  AIA UNIT LINKED ประกันชีวิตควบการลงทุน มีแบบไหนบ้าง

เอไอเอ ยูนิต ลิงค์  AIA UNIT LINKED  ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงชีวิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์.....


ประกันสุขภาพ AIA คุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19

ประกันชีวิตประกันสุขภาพ AIA คุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 หรือเปล่า เป็นคำถามที่ลูกค้าประกัน AIA หลายท่านกังวลใจเป็นอย่างมากที่ ระบาดมากขึ้นทุกวัน.....