AIA Perfect Life 

แพ็คเกจความคุ้มครองสำหรับคนวัยทำงาน เพราะคุณคือฐานสำคัญของครอบครัว AIA Perfect Life จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว หากมี เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินหากต้องเข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาล การถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเสมือนได้สำรองเงินก้อนหนึ่งไว้ ให้ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยหลักไปลดหย่อนภาษีฯ ได้สูงสุด 100,000 บาท อีกด้วย (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 172)

aia perfect life ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ชดเชยรายได้สำหรับวัยทำงาน aia perfect life ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ชดเชยรายได้สำหรับวัยทำงาน aia perfect life ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ชดเชยรายได้สำหรับวัยทำงาน aia perfect life ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ชดเชยรายได้สำหรับวัยทำงาน