แบบประกันชีวิต เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล) คือ แผนประกันชีวิที่เข้าร่วมโครงการ AIA VITALITY ประกันแนวใหม่ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ให้คุณได้รับความคุ้มครองในวันที่เจ็บป่วยหรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันในชีวิต พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 25% และอีกมากมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของคุณ

AIA LIFE PROTECTOR 70 (NON PAR) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง AIA VITALITY

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง ถึงอายุ 70 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 18 – 60 ปี
 • ช่องทางการขาย ตัวแทนประกันชีวิต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองชีวิต ด้วยแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตเพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงผู้ต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว

เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล)

 • เป็นแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ มอบความคุ้มครอง ถึงอายุ 70 ปี ชำระเบี้ยประกัน ถึงอายุ 70 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตรับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เงินคืนรายงวด
 • รับเงินคืน 2% ของผลรวมเบี้ยประกันมาตรฐานในทุกช่วง 3 ปีกรมธรรม์ และปีที่ครบสัญญา
 • ส่วนลดเบี้ยประกันสำหรับผู้ที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้**
 • ส่วนลดเบี้ยประกันแรกเข้า
 • ส่วนลดเบี้ยประกันตามสถานะ
 • รับโบนัสสุขภาพเป็นผลประโยชน์สำหรับแบบประกัน เอไอเอ ไลฟ์
 • โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล) โดยคำนวณจากอัตราโบนัสสุขภาพของสมาชิกทุกช่วง 3 ปี   กรมธรรม์ ของเบี้ยฯ มาตรฐาน

สาระน่ารู้

 • เอไอเอ ไวทัลลิตี้ คือ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นโครงการเพื่อสุขภาพสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงสุขภาพ ผ่านเครื่องมือและโปรแกรมดูแลสุขภาพของเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 • สิ่งพิเศษคือ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าเพื่อก้าวสู่การใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แต่การวิจัยยังพบว่าสมาชิกของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพได้อีกด้วย เท่ากับมันได้ผลจริงๆ

5 เหตุผลที่ทำให้คุณเลือก เอไอเอ ไวทัลลิตี้

 1. เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
 2. เพื่อรับโบนัสสุขภาพ จากแบบประกัน AIA Life Protector 70 หรือ AIA Life Protector 70
 3. เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และส่วนลดต่างๆ จากพันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 4. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพต่างๆ ตามที่โครงการแนะนำ
 5. เพื่อท้าทายตนเอง ในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ประกอบด้วย 4 สถานะ เริ่มจาก บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ และ แพลทตินัม ดังนี้

 • บรอนซ์     0 – 9,999
 • ซิลเวอร์    10,000 – 19,999
 • โกลด์         20,000 – 29,999
 • แพตทตินัม 30,000 ขึ้นไป

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)  เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

คุณสมบัติ *เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 18 – 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • ความคุ้มครอง ถึงอายุ 70 ปี
 • ชำระเบี้ยประกัน ถึงอายุ 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

**แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ให้สิทธิประโยชน์ 3 อย่าง

 • ส่วนลดเบี้ยฯ แรกเข้า ของปีกรมธรรม์แรกจะขึ้นอยู่กับแบบฯ ที่ลูกค้าเลือก และจะได้รับ Extra Bonus 5% ในกรณีที่มีแบบฯ ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบขึ้นไปในกรมธรรม์ใหม่เล่มเดียวกัน
 • ส่วนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ ในปีกรมธรรม์ถัดไป (สูงสุด 15% หรือ 25% ขึ้นอยู่กับแบบฯ ที่ลูกค้าเลือกและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้)
 • โบนัสสุขภาพ สำหรับ AIA Life Protector 70 (ALP70) และ AIA Life Protector 70 (ALP70) (รับโบนัสสุขภาพสูงสุด 18% ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้)

อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดังนี้

 1. บรอนซ์         ลดลงร้อยละ 2
 2. ซิลเวอร์        ลดลงร้อยละ 1
 3. โกลด์            เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
 4. แพลทตินัม   เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

โบนัสสุขภาพสำหรับผู้ที่มีสถานภาพเป็นสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้

โบนัสสุขภาพ คำนวณจากสถานะของลูกค้าในโครงการ โดยจะคำนวณให้ 3%, 8%, 13% หรือ 18% (สำหรับสถานะบรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ หรือแพลทตินัม ตามลำดับ) ของเบี้ยฯ มาตรฐาน ซึ่งบริษัทจะจ่ายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุกช่วง 3 ปีกรมธรรม์ หรืออาจน้อยกว่า 3 ปี กรมธรรม์ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญา

ดาวน์โหลดรายละเอียด AIA Vitality : https://www.aia.co.th/content/dam/th/th/docs/brochure/AIA-Vitality-Brochure.pdf

ขั้นตอนการสมัครแผนประกันนี้

 1. ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต คุณธีทัต โทร./Line 0915549999
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ที่สนใจซื้อประกันชีวิต
 3. แจ้งวงเงินประกันที่ต้องการ หรือ งบประมาณที่จะสามารถชำระเบี้ยประกันได้
 4. ผมจะคำนวณแผนประกันที่เหมาะสมให้ดู พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจอีกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้าโอเคกับแผนประกันที่ผมแนะนำ ก็นัดทำสัญญาหรือสมัครออนไลน์ได้เลยครับ 

ข้อมูลสำคัญในการทำประกันชีวิต

 1. ชื่อ-นามสกุล อายุ และ ความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน
 2. เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 3. ข้อมูลการทำงาน อาชีพ รายได้ และ ลักษณะงาน 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย 

วัตถุประสงค์ในการทำประกันชีวิต

ข้อมูลผู้ติดต่อ