aia-multipay-ci-ประกันโรคร้ายแรงเอไอเอ

เอไอเอ มัลติ-เพย์ ซีไอ 

คือ สัญญาเพิ่มเติม ประกันโรคร้ายแรงตัวใหม่ของเอไอเอ มีให้ความคุ้มครองจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงได้สูงสุด 11 ครั้ง ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 800% ของทุนประกันที่ทำไว้ นับว่าเป้นแผนประกันโรคร้ายแรงตัวใหม่ที่จ่ายผลประโยชน์ให้เยอะที่สุด 

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ Multi-Pay CI

ชื่อแบบประกันภัย AIA Multi-Pay CI
ช่องทางการขาย ตัวแทน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คุ้มครองโรคร้ายแรง | สัญญาเพิ่มเติม | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง
ความคุ้มครอง โรคร้ายแรง | การเสียชีวิต | การยกเว้นเบี้ยประกันภัย
สมาชิกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เอไอเอ ไวทัลลิตี้
ระยะเวลาคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
อายุผู้ขอเอาประกันภัย 15 วัน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 98 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน 100,000 บาท
ล่วนลดเบี้ยประกันภัย ไม่มี
ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รับผลประโยชน์ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง
ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 6 ครั้ง
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา ไม่มี
ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง
ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากกลับมาเป็นซ้ำสำหรับ 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง คือ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน*
สิทธิลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน**

aia-multipay-ci-ประกันโรคร้ายแรงเอไอเอ1aia-multipay-ci-ประกันโรคร้ายแรงเอไอเอ2

ตารางรายชื่อโรคร้ายแรง AIA Multi-Pay CI

กลุ่มโรคร้ายแรง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค) โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (44 โรค)
กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก
1.โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 1.โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2.การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก 2.เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
กลุ่ม 2 โรคหัวใจ การหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต
3.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ 3.กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
4.การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ 4.การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
5.การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด 5.โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
6.การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอด หรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง 6.การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
7.การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่ 7.การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
 
8.โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
9.โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
10.โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
8.โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด 11.โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
9.โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ 12.โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
10.โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด 13.ภาวะโคม่า
11.การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง 14.โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
 
15.โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
16.สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
17.โรคพาร์กินสัน (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
18.โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
19.โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
20.ภาวะอะแพลลิก
21.อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
22.โรคโปลิโอ
23.โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทางานที่สาคัญของร่างกาย
12.การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ 24.ตับวาย
13.การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง 25.ไตวายเรื้อรัง
14.การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง 26.โรคลาไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 
27.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก
28.โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
29.ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้าและเรื้อรัง
30.ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (SLE)
31.ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
15.แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (การเกิดแผลไหม้ระดับ 2) 32.แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3)
16.การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 33.การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
17.การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง
34.การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง– โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ ได้ คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 17 – 70 ปี– สูญเสียแขนหรือขา หรือตา ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป หรือสูญเสียสายตา ทั้ง 2 ข้าง คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 0 – 70 ปี
18.โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 
35.การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ (คุ้มครองอายุ 17-70 ปี)
36.ตาบอด
37.การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
38.การสูญเสียความสามารถในการพูด
39.โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
40.โรคเท้าช้าง
กลุ่ม 6 โรคร้ายแรงสาหรับผู้เยาว์ (คุ้มครอง 1 เดือน – 16 ปี)
 
41.โรคไข้รูมาติกที่ทาให้หัวใจผิดปกติ
42.โรคคาวาซากิที่ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
43.โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ชนิดต้องใช้อินซูลิน
44.โรคน้าไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

 

เงื่อนไข

1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป จากสาเหตุและหรือเหตุการณ์เดียวกัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้สูงที่สุดเพียง 1 โรคเท่านั้น และให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

     กรณีที่ 1 ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่า เกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกัน ข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน

     กรณีที่ 2 การบาดเจ็บ “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน

     กรณีที่ 3 การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน

     กรณีที่ 4 “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” และต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังต่อไปนี้ “อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา” หรือ “การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ “การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หรือ “ตาบอด” โดยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง”

ทั้งนี้ จะถือว่าการจ่ายผลประโยชน์ใน 4 กรณีนี้เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงในแต่ละกรณีเท่านั้น

2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง หากโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางดังกล่าวอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงเดียวกันกับโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทเคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมนี้ยังคงมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยมีการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป

3. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง หากโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังกล่าวอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงเดียวกันกับโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทเคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว ยกเว้น กรณีเข้าเงื่อนไขของผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI)

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังต่อไปนี้

“ภาวะอะแพลลิก” หรือ
“การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ
“การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”
เฉพาะกรณีที่

3.1 เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งแรก หรือ

3.2 เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

4. ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) หลังจากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ดังต่อไปนี้เป็นครั้งแรกแล้ว “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” “กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด” “โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน” และต่อมาเกิดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทได้เคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้วภายใต้เงื่อนไขตามกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอีก ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดโรคละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) จะไม่นำระยะเวลาห้ามเคลม (No Claim Period) มาพิจารณา และการจ่ายผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) แต่ละครั้งจะถูกนับและใช้สิทธิภายใต้จำนวนครั้งสูงสุด (6 ครั้ง)

aia-multipay-ci-ประกันโรคร้ายแรงเอไอเอ3

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI

     บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง 

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI

ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้นการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมในรอบปีกรมธรรม์  อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

เอกสารและข้อมูลการสมัครทำประกัน

 1. บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร (สำหรับเด็กเล็ก)
 2. ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่อยู่ที่ทำงาน อาชีพ
 3. เบอร์โทรติดต่อ และ อีเมล
 4. ผู้รับผลประโยชน์ ระบุได้สูงสุด 4 คน
 5. คำแถลงประวัติสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง 

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 1. ติดต่อตัวแทน เพื่อขอรายละเอียดข้อเสนอแผนประกันที่สนใจ
 2. นัดพบตัวแทนเพื่อทำสัญญา หรือ สมัครออนไลน์ผ่านระบบ AIA iSign รวดเร็ว ปลอดภัย 
 3. ชำระเบี้ยประกันด้วย สแกน QR Code เข้าบริษัท AIA โดยตรง หรือ ตัดบัตรเครดิต VISA / Master card ได้โดยไม่มีชาร์จค่าธรรมเนียมบัตรเรดิต
 4. หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ จะได้รับเล่มกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน

AIA ส่วนลดประกันโรคร้าย 20% AIA MID YEAR SALE

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct