ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
AIA-HS-Plus-ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย อายุ 0-70 ปี

ประกันสุขภาพ AIA

หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เอไอเอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ประกันสุขภาพของเอไอเอ โดดเด่นอย่างไร

เอไอเอมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้เลือกตามความต้องการ

 • ประเภทของประกันสุขภาพที่หลากหลาย เช่น ประกันสำหรับผู้ป่วยใน ประกันสำหรับผู้ป่วยนอก หรือประกันชดเชยรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาล
 • รูปแบบของความคุ้มครองที่หลากหลาย เช่น แบบเหมาจ่าย หรือ แบบแยกรายจ่าย
 • สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาเฉพาะในประเทศไทย หรือรักษาที่ต่างประเทศ (ทั่วโลก)

มีโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาด้วยตัวเอง เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ (หากค่ารักษาอยู่ในวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ถืออยู่)
 • โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้*

 • ส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุด 15%
 • ส่วนลดพิเศษจากหลากหลายพันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เช่น ส่วนลดฟิตเนส เฟิร์ส สูงสุด 50% ส่วนลดอาหารเพื่อสุขภาพที่ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต 15% ส่วนลดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสูงสุด 50% และส่วนลดอื่นๆอีกมากมาย
 • เข้าถึง เอไอเอ ไวทัลลิตี้ แอปพลิเคชัน บนสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยให้การดูแลสุขภาพของคุณ เป็นเรื่องที่สนุกยิ่งขึ้น และดูความก้าวหน้าของสุขภาพตัวเองได้ง่ายๆ
 • สามารถสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เมื่อคุณเลือกใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เช่นตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งยิ่งสะสมคะแนนได้มากขึ้น สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ก็จะสูงขึ้น พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก

ประกันสุขภาพของเอไอเอมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร

ประกันสุขภาพของเอไอเอมี 3 ประเภทหลัก

1.  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและนอก ผู้เอาประกันจะได้รับคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรอบด้าน ทั้งกรณีที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน (นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) และผู้ป่วยนอก (พบแพทย์ รับยากลับบ้าน)

2.  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน  ผู้เอาประกันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงจากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยแบบประกันของเอไอเอมี 2 แบบ

แบบเหมาจ่าย  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล “ตามจริงแบบเหมาจ่าย” เช่น ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ โดยสามารถเลือกวงเงินผลประโยชน์สูงสุดได้ถึง 120 ล้านบาทต่อปี

 • ครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง ในวงเงินที่สูงกว่าแบบแยกรายจ่าย
 • มีรายการคุ้มครองที่หลากหลายมากกว่าแบบแยกรายจ่าย
 • ได้ความอุ่นใจเต็มร้อย แม้ค่าเบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบจำกัดวงเงินแยกรายจ่าย

แบบแยกรายจ่าย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดย “แบ่งวงเงินความคุ้มครองแยกสำหรับแต่ละรายการ” เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ

 • ค่าเบี้ยประกันต่ำกว่าแบบเหมาจ่าย เหมาะกับคนที่มีงบทำประกันน้อย
 • ความคุ้มครองที่ได้รับจะเป็นไปตามวงเงินความคุ้มครองแยกตามแต่ละรายการที่กำหนด เช่นค่าผ่าตัด 40,000บาท ค่า x-ray 3,000 บาท (ไม่สามารถโอนวงเงินข้ามหมวดหมู่)

3.  ชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน จ่ายเงินชดเชยตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล


ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย H&S Plus Gold 1-5 ล้านบาท

รายละเอียดแบบประกันภัย
ความคุ้มครองของ AIA H&S Plus Gold แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์ สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจาก อุบัติเหตุร้ายแรง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
1.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  1.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน 500,000 / 1,000,000 1,000,000 / 2,000,000 1,500,000 / 3,000,000 2,000,000 / 4,000,000 2,500,000 / 5,000,000
  1.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
  1.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
  1.4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
2.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในอื่นๆ
  2.1 ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
  2.2 กรณี I.C.U. (สูงสุด 30 วัน) 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
  2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในร.พ.ต่อวัน สูงสุด 125 วัน 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
  2.4 ค่ายากลับบ้าน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  3.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเป็นผู้ป่วนใน 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
  3.2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
  3.3 ค่าล้างไต, ค่าเคมีบาบัด และค่ารังสีบาบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
4.ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต รวมสัญญาหลักแล้ว 110.000 110,000 210,000 210,000 510,000There are 63 comments

Add yours
 1. เจี๊ยบ

  เพศ : ชาย
  อายุ : 64
  รหัสไปรษณีย์ : 10310
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบค่าเบี้ยของแต่ละแผนว่าเท่าไหร่ รบกวนช่วยส่งทางเมล์ให้ด้วยนะคะ

 2. สิรามน

  เพศ : หญิง
  อายุ : 60
  รหัสไปรษณีย์ : 10160
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  อยากทราบเบี้ยแผน1 2 3 ค่ะ

  • kadkanya

   เรียน คุณสิรามน
   รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ทางอีเมลล์นะคะ ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการกับAIA Product ค่ะ
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกศกัญญา โทร.0885850436,0954269990

 3. ครองพร

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : 30
  รหัสไปรษณีย์ : 92000
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ : สะดวกติดต่อทางอีเมลค่ะ สนใจแผน 1 ค่ะ ขอรายละเอียดกับราคาเบี้ยประกันค่ะ

  • kadkanya

   เกศกัญญาได้แจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบอย่างชัดเจนแล้วผ่านทางโทรฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจและกรุณาให้หมายเลขโทรฯทิ้งไว้เพื่อให้เราดูแลบริการท่านได้เต็มที่นะคะ

 4. ธัญญาลักษณ์

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน มารดาอายุ 53 มีโรคประจำตัวเบาหวาน
  เพศ : หญิง
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ : 21150
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 20.00
  ข้อมูลอื่นๆ :

 5. พงษ์ขจร

  สนใจ ทำแผน 1, 2 ครับ

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ญ
  อายุ : 32
  รหัสไปรษณีย์ : 10120
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 6. วาษิฬา

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ช
  อายุ : 30

  เพศ : ญ
  อายุ : 57

  hs-plus-gold แผนที่ 1 อยากทราบ:
  – ไม่ทราบต้องมีประกันหลักไหมคะ
  – เบี้ยรายเดือน / ปี

  รบกวนติดต่อกลับทางอีเมลค่ะ

  • kadkanya

   ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการจากเรานะคะ รายละเอียดแจ้งท่านไว้แล้วทางอีเมลล์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 7. PG

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ชาย และ หญิง
  อายุ : ชาย อายุ 39 ปี หญิงอายุ 39 ปี และเด็กหญิงอายุ 1 ปี 2 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 10210
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :17:00 – 19:00
  ข้อมูลอื่นๆ : แบบเหมาจ่าย วงเงิน 1 ล้าน และวงเงิน 2 ล้าน เบี้ยประกันรายเดือน และรายปีต่อคน

  • kadkanya

   เบอร์ติดต่อที่ท่านให้ไว้ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ โปรดระบุหมายเลขติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อท่านได้อย่างรวดเร็วที่สุดขอบคุณค่ะ

 8. ปลา

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : 60 ปี 6 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ 31000
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 09.00-16.00
  ข้อมูลอื่นๆ :
  แบบเหมาจ่าย 1 ล้าน / 2 ล้าน
  ส่งข้อมูล ทาง mail และตอบเบี้ยด้วยค่ะ

  • kadkanya

   เกศกัญญาได้แจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบอย่างชัดเจนแล้วผ่านทางโทรฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจและกรุณาให้หมายเลขโทรฯทิ้งไว้เพื่อให้เราดูแลบริการท่านได้เต็มที่นะคะ

 9. ธนาสิณัฐ

  ข้อมูลผู้เอาประกันที่จำเป็น
  เพศ : ชาย
  อายุ : 45
  จังหวัด : กรุงเทพฯ
  ข้อมูลอื่นๆ : มีประกันกลุ่มบริษัทฯของ AIA อยู่แล้วค่ะ
  ต้องการทราบเบี้ยประกันแผน 1,2,3 เพราะต้องดูงบประมาณค่ะ
  1. ชาย อายุ 45 ปี
  2. หญิง อายุ 40 ปี
  3. หญิง อายุ 13 ปี

  • kadkanya

   เกศกัญญาได้แจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบอย่างชัดเจนแล้วผ่านทางโทรฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจและกรุณาให้หมายเลขโทรฯทิ้งไว้เพื่อให้เราดูแลบริการท่านได้เต็มที่นะคะ


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*