ประกันสุขภาพ AIA

หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เอไอเอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ประกันสุขภาพของเอไอเอ โดดเด่นอย่างไร

เอไอเอมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้เลือกตามความต้องการ

 • ประเภทของประกันสุขภาพที่หลากหลาย เช่น ประกันสำหรับผู้ป่วยใน ประกันสำหรับผู้ป่วยนอก หรือประกันชดเชยรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาล
 • รูปแบบของความคุ้มครองที่หลากหลาย เช่น แบบเหมาจ่าย หรือ แบบแยกรายจ่าย
 • สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาเฉพาะในประเทศไทย หรือรักษาที่ต่างประเทศ (ทั่วโลก)

มีโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาด้วยตัวเอง เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ (หากค่ารักษาอยู่ในวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ถืออยู่)
 • โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้*

 • ส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุด 15%
 • ส่วนลดพิเศษจากหลากหลายพันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เช่น ส่วนลดฟิตเนส เฟิร์ส สูงสุด 50% ส่วนลดอาหารเพื่อสุขภาพที่ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต 15% ส่วนลดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสูงสุด 50% และส่วนลดอื่นๆอีกมากมาย
 • เข้าถึง เอไอเอ ไวทัลลิตี้ แอปพลิเคชัน บนสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยให้การดูแลสุขภาพของคุณ เป็นเรื่องที่สนุกยิ่งขึ้น และดูความก้าวหน้าของสุขภาพตัวเองได้ง่ายๆ
 • สามารถสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เมื่อคุณเลือกใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เช่นตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งยิ่งสะสมคะแนนได้มากขึ้น สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ก็จะสูงขึ้น พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก

ประกันสุขภาพของเอไอเอมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร

ประกันสุขภาพของเอไอเอมี 3 ประเภทหลัก

1.  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและนอก ผู้เอาประกันจะได้รับคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรอบด้าน ทั้งกรณีที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน (นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) และผู้ป่วยนอก (พบแพทย์ รับยากลับบ้าน)

2.  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน  ผู้เอาประกันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงจากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยแบบประกันของเอไอเอมี 2 แบบ

แบบเหมาจ่าย  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล “ตามจริงแบบเหมาจ่าย” เช่น ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ โดยสามารถเลือกวงเงินผลประโยชน์สูงสุดได้ถึง 120 ล้านบาทต่อปี

 • ครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง ในวงเงินที่สูงกว่าแบบแยกรายจ่าย
 • มีรายการคุ้มครองที่หลากหลายมากกว่าแบบแยกรายจ่าย
 • ได้ความอุ่นใจเต็มร้อย แม้ค่าเบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบจำกัดวงเงินแยกรายจ่าย

แบบแยกรายจ่าย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดย “แบ่งวงเงินความคุ้มครองแยกสำหรับแต่ละรายการ” เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ

 • ค่าเบี้ยประกันต่ำกว่าแบบเหมาจ่าย เหมาะกับคนที่มีงบทำประกันน้อย
 • ความคุ้มครองที่ได้รับจะเป็นไปตามวงเงินความคุ้มครองแยกตามแต่ละรายการที่กำหนด เช่นค่าผ่าตัด 40,000บาท ค่า x-ray 3,000 บาท (ไม่สามารถโอนวงเงินข้ามหมวดหมู่)

3.  ชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน จ่ายเงินชดเชยตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล


ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย H&S Plus Gold 1-5 ล้านบาท

รายละเอียดแบบประกันภัย
ความคุ้มครองของ AIA H&S Plus Gold แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์ สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจาก อุบัติเหตุร้ายแรง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
1.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  1.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน 500,000 / 1,000,000 1,000,000 / 2,000,000 1,500,000 / 3,000,000 2,000,000 / 4,000,000 2,500,000 / 5,000,000
  1.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
  1.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
  1.4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
2.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในอื่นๆ
  2.1 ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
  2.2 กรณี I.C.U. (สูงสุด 30 วัน) 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
  2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในร.พ.ต่อวัน สูงสุด 125 วัน 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
  2.4 ค่ายากลับบ้าน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  3.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเป็นผู้ป่วนใน 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
  3.2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
  3.3 ค่าล้างไต, ค่าเคมีบาบัด และค่ารังสีบาบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
4.ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต รวมสัญญาหลักแล้ว 110.000 110,000 210,000 210,000 510,000