ประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024

รีวิวประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Happy Kids ตัวใหม่

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Happy Kids

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผมได้ไปร่วมงานประชุมกับทางบริษัทเอไอเอ เปิดตัวแผนประกันสุขภาพ เอไอเอเฮลท์แฮปปี้คิดส์ เป็นแผนประกันสุขภาพเด็กแบบใหม่ ที่ดีมากๆ ให้วงเงินค่ารักษาสูงสุด 25 ล้านบาท และมีค่ารักษา OPD ให้ครั้งละ 2000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อปี  

ประกันสุขภาพเด็ก-AIA

 

ตัวอย่างการเคลม ของเด็ก ผู้หญิงอายุ 3 ขวบ

กรณีที่ลูกค้ามีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ลูกอยู่แล้ว และคิดว่าวงเงินค่ารักษาที่ได้น้อยเกินไปคิดว่าไม่เพียงพอ ลูกค้าจึงได้มาวางแผนเพิ่มความคุ้มครองประกันสุขภาพให้ลูกผ่านกรมะรรม์ประกันเด็ก AIA Health Happy Kids แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30000 บาทต่อปี ตัวอย่างการเคลมสินไหมประกันเด็ก ตามตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ตัวอย่างการเคลม-ประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids

 

ตัวอย่างการเคลมที่ 2 ลูกค้าทำประกันสุขภาพให้ลูกอายุ 5 ขวบ

แบบ Health Happy kids แผน  25 ล้านบาท  แบบมีความรับผิดส่วนแรก  30,000 บาท เบี้ยประกันปีละ 103,000 บาท  เมื่อลูกอายุครบ 11 ปี แผนประกันนี้ได้เปลี่ยนเป็นแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริงอัติโนมัติ จะไม่มีความรับผิดส่วนแรกแล้ว

และหากต่อมาตรวจเจอโรคร้ายแรงมะเร็งระยะลุกลาม ครั้งแรก AIA จะเพิ่มวงเงินรักษาให้สูงสุด 2 เท่าในปีกรมธรรม์ที่ตรวจเจอโรคนั้น และ ตอเนื่องอีก 3 ปีกรมธรรม์  ตัวอย่างเช่นทำแผนเหมาจ่าย 25ล้านบาทไว้ วงเงินค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 50 ล้านบาท 4 ปีกรมธรรม์

เพิ่มวงเงินโรคร้ายแรง-ประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024_Page_05 (Medium)

 

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง AIA Health Happy Kids

สำหรับ เด็กอายุ 15 วัน จนถึงก่อนวัน ที่เด็กอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์

กรณีผู้ป่วยใน IPD หมวดที่ 1-5

 • ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
 • การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery*)

กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน OPD หมวดที่ 6-13

 • 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง
 • 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
 • 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
 • 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
 • 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก**

Day Surgery หมายถึง การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

** ผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนังหรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่หรือเฉพาะบริเวณ

ตารางประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024_Page_06 (Medium)ตารางคุ้มครองประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024_Page_07 (Medium)

สำหรับผู้เอาประกันอายุครบ 11 ปีขึ้นไป ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจะเปลี่ยนความคุ้มครองให้เป็นแบบเหมาจ่ายตามจริง และ คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก ไม่ต้องมีส่วนร่วมจ่ายแล้ว 

ตารางประกันเด็ก-11ปี-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024_Page_08 (Medium)ตาราง11ปี-ประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024_Page_09 (Medium)

ผลประโยชน์เพิ่มเติมแผนประกันเด็ก AIA Health Happy Kids   

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง

บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติมนี้ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงครั้งแรกและต่อเนื่องติดต่อกันไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ โดยโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้

 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ (Surgery to Aorta)

เงื่อนไขประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024_Page_10 (Medium)

เบี้ยประกันเด็ก AIA Health Happy Kids 

ตั้งแต่อายุ 15 วัน -10 ปี จะมีให้เลือก 2 แบบ  แบบมีความรับผิดส่วนแรก 10000 บาท กับ แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30000 บาท  ถ้าเด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป จะมีเบี้ยประกันแบบเดียวที่ลูกค้าไม่ต้องมีความรับผิดส่วนแรก

เบี้ยประกัน-ประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024_Page_11 (Medium)

เงื่อนไขและผลประโยชน์ความคุ้มครอง AIA Health Happy Kids

รับประกันได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน และ สามารถซื้อกรมธรรม์ต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 98 ปี คุ้มครองถึง 99 ปี

การรับประกัน-ประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024_Page_12 (Medium)

ประกันเด็ก-AIA-Health-Happy-Kids-4Jul2024

 

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct