aia-ci-super-care-ประกันโรคร้ายแรง เบี้ยไม่เสียทิ้ง คุ้มครองตลอดชีพ

แผนประกันโรคร้ายแรงรูปแบบใหม่ ส่งสั้นๆ คุ้มครองตลอดชีพ  !!!

 AIA CI SuperCare   เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์

AIA CI Super Care  คือ แผนประกันชีวิตและคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ รุปแบบใหม่ของวงการประกันที่ให้คุณสามารถวางแผนการชำระเบี้ยสั้นๆ 10 ปี หรือ 20 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองยาวตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี และมีมูลเวณคืนกรมธรรม์ได้ด้วย และยังคุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลางและระดับรุนแรง ครอบคลุมโรคร้ายแรงหลายโรค ตรวจพบโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ รับเงินชดเชยค่าสินไหมทันที ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเสียชีวิต

aia-ci-super-care-ประกันโรคร้ายแรง เบี้ยไม่เสียทิ้ง คุ้มครองตลอดชีพ_1

แบบประกันหลัก ที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี

 • ครอบคลุมโรคร้ายแรงระต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18โรค/การรักษา
 • โรคร้ายแรงระดับรุ่นแรง 44 โรค/การรักษา
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
 • สามารถระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันได้ว่าจะเป็น 10 ปี หรือ 20 ปี
 • เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
 • มีมูลค่าเวณคืนกรมธรรม์

ผลประโยชน์ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 • ระดับต้นถึงระดับปานกลาง รับเงิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งจะจำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น และจ่ายผลประโยน์นี้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันมีการชำระเบี้ยประกันต่อไป
 • ระดับรุนแรง หรือ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้แล้ว กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที
โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA CI SuperCare กลุ่มโรคร้ายแรง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค) โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (44 โรค)
กลุ่มโรคร้ายแรง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค) โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (44 โรค)
กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก 2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
กลุ่ม 2 โรคหัวใจ การหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต 3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ 3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
4. การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ 4. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
5. การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด 5. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
6. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอด หรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง 6. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
7. การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่ 7. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
  8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
10. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ 8. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโ 11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ 12. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
10. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด 13. ภาวะโคม่า
11. การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง 14. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
  15. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
17. โรคพาร์กินสัน (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
18. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
19. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
20. ภาวะอะแพลลิก
21. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
22. โรคโปลิโอ
23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทางานที่สาคัญของร่างกาย 12. การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ 24. ตับวาย
13. การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง 25. ไตวายเรื้อรัง
14. การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง 26. โรคลาไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
  27. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก
28. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
29. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้าและเรื้อรัง
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (SLE)
31. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ 15. แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (การเกิดแผลไหม้ระดับ 2) 32. แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3)
16. การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 33. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
17. การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง 34. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
– โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ ได้ คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 17 – 70 ปี
– สูญเสียแขนหรือขา หรือตา ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป หรือสูญเสียสายตา ทั้ง 2 ข้าง คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 0 – 70 ปี
18. โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 
35. การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ (คุ้มครองอายุ 17-70 ปี)
36. ตาบอด
37. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
38. การสูญเสียความสามารถในการพูด
39. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
40. โรคเท้าช้าง
กลุ่ม 6 โรคร้ายแรงสาหรับผู้เยาว์ (คุ้มครอง 1 เดือน – 16 ปี)   41. โรคไข้รูมาติกที่ทาให้หัวใจผิดปกติ
42. โรคคาวาซากิที่ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
43. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ชนิดต้องใช้อินซูลิน
44. โรคน้าไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

คุณสมบัติ

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 • ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครองตลอดชีพ หรือ จนถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 – 4,999,999 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันตามเงื่อนไข
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ AI/RCC, ADD/RCC, ADB/RCC ได้

ข้อยกเว้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนี้ จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันนับแต่วันทำสัญญาประกันภัยนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติการต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นภายหลัง

เอกสารและข้อมูลการสมัครทำประกัน

 1. บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร (สำหรับเด็กเล็ก)
 2. ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่อยู่ที่ทำงาน อาชีพ
 3. เบอร์โทรติดต่อ และ อีเมล
 4. ผู้รับผลประโยชน์ ระบุได้สูงสุด 4 คน
 5. คำแถลงประวัติสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง 

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 1. ติดต่อตัวแทน เพื่อขอรายละเอียดข้อเสนอแผนประกันที่สนใจ
 2. นัดพบตัวแทนเพื่อทำสัญญา หรือ สมัครออนไลน์ผ่านระบบ AIA iSign รวดเร็ว ปลอดภัย 
 3. ชำระเบี้ยประกันด้วย สแกน QR Code เข้าบริษัท AIA โดยตรง หรือ ตัดบัตรเครดิต VISA / Master card ได้โดยไม่มีชาร์จค่าธรรมเนียมบัตรเรดิต
 4. หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ จะได้รับเล่มกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

One Comment

 1. เดียร์ 28/03/2018 at 07:17 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 23
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เคย
  ข้อมูลอื่นๆ :