AIA-CI-Plus-เอไอเอ-ซีไอ-พลัส

AIA CI PLUS ประกันโรคร้ายแรง

เอไอเอ ซีไอ พลัส คือ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่คุ้มครองโรคร้ายแรง 44 โรค ถ้าลุกค้าตรวจพบเจอโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าตามผลประโยชน์ในกรมธรรม์และทุนประกันที่ได้ทำไว้ หรือ ถ้าลูกค้าเสียชีวิตทางบริษัทก็จะจ่ายเงินชดเชยตามทุนประกันที่ได้ทำไว้ให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบบุไว้ในกรมธรรม์ เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม AIA Ci Plus สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพได้สูงสุด 15,000 บาท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับเงินก้อนทันที 100% ของเงินเอาประกัน เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี

 • คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง
 • รับเงินก้อน 100% ของทุนประกันเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ให้คุณหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล และมีความคล่องตัวในการเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่คุณต้องการ
 • มีความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เช่น อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง 100% ของเงินเอาประกันภัย
  เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้*
 • รับสิทธิสมาชิกโครงการ AIA Vitality เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 25% และสิทธิประโยชน์มากมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับ

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA CI PLUS
โรคร้ายแรงตามคำนิยาม AIA CI Plus หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดหรือการรักษาโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus ที่เกิดขึ้นครั้งแรก ครอบคลุมโรคร้ายแรง 44 โรค/การรักษา

 • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
 • กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
 • กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
 • กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
 • กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ (คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 16 ปี)

ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

 1.  สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม
 2. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
 3. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 4. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

หมายเหตุ : คุ้มครองทันที สำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุณสมบัติ

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

AIA-CI-Plus-ประกันโรคร้ายแรง

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct