จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญ

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท หากคุณมีเป้าหมายการออมเงินชัดเจนและกำลังมองหาเงินบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันแนะนำประกันชีวิตแบบบำนาญ เพราะการเกษียณที่ดีต้องออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง กรมธรรม์บำนาญ AIA Annuity Fix จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ทั้ง 2 ช่วงเวลา ทั้งช่วงเวลาการออมและช่วงเวลารับเงินบำนาญ

ความคุ้มครองของประกันบำนาญ

กรณีเสียชีวิต

ก่อนอายุครบ 60 ปี (ก่อนรับเงินบำนาญ) รับ 105% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) อายุ 60 – 74 ปี (ช่วงรับเงินบำนาญ) จากวันแรกที่เริ่มรับเงินบำนาญ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญ

ผลประโยชน์เงินบำนาญ

กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันมีอายุระหว่าง 60-85 ปี

  • รับเงินบำนาญอัตรา 6.25% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศชาย
  • รับเงินบำนาญอัตรา 5.95% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศหญิง

 

 

 

AIA ANNUITY FIX - เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)6

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

aia-annuity-ประกันแบบบำนาญ