สิทธิพิเศษบัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24% *,** สำหรับเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอปีแรกผ่านตัวแทน

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืน 10%* ของค่าเบี้ยประกัน (ไม่ต้องแลกพอยต์)
– สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ https://kcc.gg/AIA2020 ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป กรณีซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ กรุณาลงทะเบียนแยกทุกกรมธรรม์ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตามรายการนี้

พิเศษ 2: แลกคุ้มรับเครดิตเงินคืน 14% ของพอยต์**
– รับเครดิตเงินคืน 14% ของพอยต์ เมื่อใช้พอยต์สะสมทุก 5,000 พอยต์รับเครดิตเงินคืน 700 บาท แต่ไม่เกินยอดชำระเบี้ยประกันต่อเซลล์สลิปสูงสุด 100,000 พอยต์/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
– สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเมื่อแลกพอยต์สะสมทาง SMS โดยกด *465*10786* หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย * ตามด้วยพอยต์ที่ต้องการแลก#โทรออก (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) และรอรับข้อความยืนยันจากระบบ ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป กรณีซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ กรุณาลงทะเบียนแยกทุกกรมธรรม์ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตามรายการนี้

ผลิตภัณฑ์ประกันเอไอเอ ปีแรก แบบรายปีที่ร่วมรายการ

สะสมทรัพย์

  • เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

ความคุ้มครอง

  • เอไอเอ เลกาซี่ เพรสทีจ (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย10 ปี 15 ปี และ 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 และ 80 (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล)

โรคร้ายแรง

  • เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ

สัญญาเพิ่มเติม

  • สัญญาเพิ่มเติมทุกแบบที่แนบกับแบบประกันภัยหลักที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.  *,**สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีที่ร่วมรายการ ยกเว้น บัตรเครดิตกรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตพร้อมเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม (กรณีซื้อกรมธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติม) เอไอเอ ปีแรก แบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเท่านั้นตามเงื่อนไขของเอไอเอ และต้องชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนของเอไอเอ เท่านั้น ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อตัวแทน เอไอเอ ผ่านทาง www.aia.co.th หรือ โทร 1581

2. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษตามรายการนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

สะสมทรัพย์
– เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)
– เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

ความคุ้มครอง
– เอไอเอ เลกาซี่ เพรสทีจ (ไม่มีเงินปันผล)
– เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย10 ปี 15 ปี และ 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
– เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)
– เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 และ 80 (ไม่มีเงินปันผล)
– เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล)

โรคร้ายแรง
– เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล)
– เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ

สัญญาเพิ่มเติม
– สัญญาเพิ่มเติมทุกแบบที่แนบกับแบบประกันภัยหลักที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น

3. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติ และผู้เอาประกันภัยต้องเซ็นในใบรับกรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ดังกล่าว ต้องมีผลบังคับไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ การนับอายุของกรรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด

4. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนถูกต้องทางเว็ปไซต์ https://kcc.gg/AIA2020 เพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% และหรือทำการแลกพอยต์ เพื่อรับเครดิตเงินคืน 14% ของพอยต์ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย 16 ก.ย. 63 – 30 พ.ย. 63 โดยยึดจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันเข้าร่วมรายการเท่านั้น

5. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ให้ข้อมูลครบถ้วนได้แก่ ชื่อ/นามสกุล หมายเลขบัตร หมายเลขกรมธรรม์ ยอดเบี้ยประกัน ผ่านทาง website https://kcc.gg/AIA2020 เท่านั้น โดยลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ  1 กรมธรรม์ (กรณีซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ กรุณาลงทะเบียนแยกทุกกรมธรรม์) ทั้งนี้ การให้ข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่าง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และ บริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อการตรวจสอบสิทธิในการรับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น และสมาชิกบัตรสามารถศึกษาประกาศ/นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.aia.co.th/privacy

6. *การรับเครดิตเงินคืน 10% กรณีค่าเบี้ยประกันของสมาชิกบัตรมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่เพิ่มขึ้น สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการผ่านทาง website https://kcc.gg/AIA2020 อีกครั้ง เพื่อรับเครดิตเงินคืนตามยอดเบี้ยประกันที่ชำระเพิ่มขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่ลดลง สมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนตามยอดเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเท่านั้น

7.  **การรับเครดิตเงินคืน 14% ของพอยต์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยเอไอเอ ตามที่กำหนดครบทุก 5,000 บาท ต่อสลิป และใช้สิทธิแลกพอยต์สะสมทุก 5,000 พอยต์ เพื่อรับเครดิตเงินคืน 700 บาท แลกพอยต์สูงสุด 100,000 พอยต์/บัญชีบัตรหลัก/เดือน แต่ไม่เกินยอดชำระเบี้ยประกันต่อเซลล์สลิป (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) กรณีค่าเบี้ยประกันของสมาชิกบัตรมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่เพิ่มขึ้น สมาชิกบัตร จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการอีกครั้งด้วยวิธีการดังที่ระบุข้างต้นเพื่อใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามยอดเบี้ยประกันที่ชำระเพิ่มขึ้น

8. สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน 14% ของพอยต์ เมื่อแลกพอยต์สะสมทาง SMS เท่านั้น โดยการทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ (หมายเลขที่ได้รับการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ) สำเร็จภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยกด*465*10786*หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*ตามด้วยจำนวนพอยต์ที่ต้องการแลก#โทรออก (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) และรอรับข้อความยืนยันจากระบบ

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดพอยต์สะสมทันทีในวันที่ทำรายการแลกพอยต์

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแลกพอยต์ กรณีพอยต์ไม่เพียงพอ ณ วันที่ทำรายการ และหรือ กรมธรรม์ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ อนุมัติน้อยกว่ารายการแลกคะแนนสะสม และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการโดยสมาชิกบัตรในทุกกรณี

11. การรับเครดิตเงินคืน 14% ของพอยต์ กรณีค่าเบี้ยประกันของสมาชิกบัตรมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่เพิ่มขึ้น สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการทาง SMS อีกครั้ง เพื่อใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืนตามยอดเบี้ยประกันที่ชำระเพิ่มขึ้น

12. การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน 10% ของยอดเบี้ยประกัน และ 14% ของพอยต์ จะยึดจากข้อมูลและยอดเบี้ยประกันรวมถึงสัญญาเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติและยืนยันยอดเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ที่เอไอเอพิจารณาอนุมัติตามประเภทเบี้ยประกันภัยของเอไอเอที่ร่วมรายการ และตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจากบริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น โดยยอดเบี้ยประกันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามการอนุมัติจากบริษัท เอไอเอ จำกัด

13. เครดิตเงินคืน 10% ของยอดเบี้ยประกัน และ 14% ของพอยต์ จะคำนวณจากเบี้ยประกันที่ได้รับการยืนยันจากเอไอเอเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย 16 ก.ย. 63 – 30 พ.ย. 63 ยกเว้น ยอดเบี้ยประกันแบบแบ่งชำระรายเดือน (Recurring) ยอดที่ถูกยกเลิก ยอดที่ร่วมรายการแบ่งชำระรายเดือน 0% และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (Unit Link) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามข้อกำหนด

14. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นเครดิตเงินคืนในทุกกรณี หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนและหรือแลกพอยต์สะสมแต่ไม่ชำระเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด

15. เครดิตเงินคืน 10% ของยอดเบี้ยประกัน และ 14% ของพอยต์ จะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจบรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนภายหลังจาก 90 วัน กรณีต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หากพบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง และยึดข้อมูลของบริษัท เอไอเอ จำกัดเป็นที่สุด

16. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้พอยต์สะสมกรุงศรีโบนัส เมื่อชำระเบี้ยประกันเอไอเอ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรีที่ร่วมรายการ และให้พอยต์สะสมกรุงศรีโบนัสสำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ทุกประเภทจากยอดชำระเบี้ยประกันทุก 100 บาท รับพอยต์สะสมกรุงศรีโบนัส 1 พอยต์ (พอยต์สะสมกรุงศรีโบนัสปกติจะคำนวณจากรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไขบริษัทฯ โดยสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต)

17. ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากเบี้ยประกันต่อเซลล์สลิป จากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน

18. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่โอนเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรหลักของท่าน

20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

21. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และการอนุมัติกรมธรรม์ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเอไอเอโดยตรงเท่านั้น

22. สมาชิกบัตร ผู้ขอเอาประกันชีวิต/ประกันภัยควรศึกษา อ่านและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต/ประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

23. เจ้าของกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นเจ้าของบัตรฯ หรือบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร เท่านั้น

24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ และเอไอเอ เป็นที่สุด

26. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด