โปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้แบง เมื่อชำระเบี้ย AIA 

ใช้บัตรเครดิต citibank ชำระเบี้ยประกัน AIA แบบเต็มจำนวนทั้งเบี้ยประกันปีแรกและปีต่ออายุ ยกเว้นการซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางโทรศัพท์ทุกประเภท การชำระเบี้ยประกันผ่าน Citibank Online และการชำระเบี้ยประกันชีวิตใรกลุ่ม Unit-Linked 

ยอดใช้จ่าย 500,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4000/ท่าน ตลอดรายการ