เลือกแผนประกันไหนดี ?

แผนประกันในปัจจุบันนี้มีหลากหลายแผนมาก แต่มีเพียงไม่กี่แผนประกันเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับตัวผู้เอาประกัน ทั้งนี้จะทราบได้อย่างไรว่าแผนประกันไหนเหมาะสมกับใรมากที่สุด อาจจะต้องได้รับคำปรึกษาจากตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและอธิบายรายละเอียดแบบประกันให้ลูกค้าเข้าใจได้โดยง่ายและถูกต้องที่สุด

ในการให้คำแนะนำแผนประกันดีจำเป็นต้องทราบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นและเป้าหมายในการวางแผนประกันด้วยนะครับ

ข้อมูลทที่ต้องการ 

  1. ต้องการทำประกันให้กับใคร เช่น ตัวเอง พ่อ แม่ หรือ บุตร 
  2. ขออายุ เพศ และ อาชีพของผู้เอาประกัน
  3. ความคุ้มครองที่ต้องการ คุ้มครองชีวิต คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองโรคร้ายแรง 
  4. แบบประกันที่ต้องการ แบบสะสมทรัพย์ หรือ แบบไม่เน้นสะสมทรัพย์ 
  5. ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยหรือไม่
  6. งบประมาณในการชำระเบี้ยโดยประมาณ ปีละเท่าไร 

ข้อมูลข้างต้นเป้นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ในการวางแผนทำประกันชีวิต อาจจะต้องใช้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับ