เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ AIA SENIOR HAPPY คือ แผนประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 – 70ปี ที่สามารถซื้อประกันชีวิตได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เหมือนกับประกันชีวิต อาวุโสโอเค เลยครับ 

 AIA SENIOR HAPPY เอไอเอ ซีเนียร์  

ระยะเวลาความคุ้มครอง : คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 50 – 70 ปี
ช่องทางการขาย : ตัวแทนประกันชีวิต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ ( คล้ายแผน อาวุโสโอเค )

 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่
 • ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • อยู่ครบสัญญามีเงินคืน
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*

สิ่งที่คุณจะได้รับ เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ 

การพิจารณารับประกัน
 • การรับประกันโดยไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ความคุ้มครอง
 • เลือกรับความคุ้มครองตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท
 • คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
การจ่ายเบี้ยประกัน
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*
 • สามารถเลือกจ่ายได้แบบรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายปี
 • ชำระเบี้ยจนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี
ผลประโยชน์

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังนี้

 1. หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 2 ปีกรมธรรม์แรก
  • สำหรับการเจ็บป่วย รับ 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว
  • สำหรับอุบัติเหตุ** รับ 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว รวมกับจำนวนเงินเอาประกัน
 2. หากผู้เอาประกันเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง
  • 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  • จำนวนเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์

กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง

 1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ
 2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
 3. จำนวนเบี้ยประกันหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง
 สิทธิลดหย่อนภาษีฯ
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด***

หมายเหตุ

 • เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ ตลอดชีพ 90/90 (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 • แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำถามพบบ่อย

 • หากมีโรคประจำตัว จะยังคงสามารถสมัคร เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ ได้หรือไม่
  • ไม่ว่าสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรก็สามารถสมัครเอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ กับเราได้ เพื่อให้คุณได้วางแผนชีวิตและหมดห่วงเรื่องการทิ้งภาระไว้กับลูกหลาน
 • วันสมัครสุขภาพยังดี หากสมัครไปสักพักเป็นโรคร้าย จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่
  • เราไม่มีการยกเลิกความคุ้มครองภายหลังแน่นอนหากคุณยังคงชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการสมัครแผนประกันนี้

 1. ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต คุณธีทัต โทร./Line 0915549999
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ที่สนใจซื้อประกันชีวิต
 3. แจ้งวงเงินประกันที่ต้องการ หรือ งบประมาณที่จะสามารถชำระเบี้ยประกันได้
 4. ผมจะคำนวณแผนประกันที่เหมาะสมให้ดู พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจอีกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้าโอเคกับแผนประกันที่ผมแนะนำ ก็นัดทำสัญญาหรือสมัครออนไลน์ได้เลยครับ 

ข้อมูลสำคัญในการทำประกันชีวิต

 1. ชื่อ-นามสกุล อายุ และ ความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน
 2. เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 3. ข้อมูลการทำงาน อาชีพ รายได้ และ ลักษณะงาน 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย