ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
AIA_Senior_Happy-เอไอเอ-ซีเนียร์-แฮปปี้

เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ AIA SENIOR HAPPY

 AIA SENIOR HAPPY 

ระยะเวลาความคุ้มครอง : คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 50 – 70 ปี
ช่องทางการขาย : ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้

 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่
 • ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • อยู่ครบสัญญามีเงินคืน
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*

สิ่งที่คุณจะได้รับ

การพิจารณารับประกัน
 • การรับประกันโดยไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ความคุ้มครอง
 • เลือกรับความคุ้มครองตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท
 • คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
การจ่ายเบี้ยประกัน
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*
 • สามารถเลือกจ่ายได้แบบรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายปี
 • ชำระเบี้ยจนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี
ผลประโยชน์

กรณีเสียชีวิต ระหว่างสัญญา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังนี้

 1. หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 2 ปีกรมธรรม์แรก
  • สำหรับการเจ็บป่วย รับ 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว
  • สำหรับอุบัติเหตุ** รับ 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว รวมกับจำนวนเงินเอาประกัน
 2. หากผู้เอาประกันเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง
  • 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  • จำนวนเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์

กรณีมีชีวิตอยู่ ตลอดสัญญา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง

 1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ
 2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
 3. จำนวนเบี้ยประกันหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง
สิทธิลดหย่อนภาษีฯ

เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด***

ดาวโหลดโบรชัวร์
เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ AIA SENIOR HAPPY

There are no comments

Add yours

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*