ภาษีบุคคลธรรมดา อัตราภาษีปี 2558 ลดหย่อนภาษี 2558 ขอคืนภาษี 2558 ยื่นภาษี

วางแผนภาษี

การปรับอัตราการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ หลังหักรายจ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว โดยปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้เป็นการแบ่งขั้นอัตราภาษีให้ถี่ขึ้น จาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางง่าย ๆ ได้ดังนี้

 

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2559-2560

1. เงินได้สุทธิต่อปี 0 – 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ต้องเสียภาษี
2. เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 10%  ลดเหลือ 5%
3. เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% เสียภาษีเท่าเดิม
4. เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 20% ลดเหลือ  15%
5. เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20% เสียภาษีเท่าเดิม
6. เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 30% ลดเหลือ  25%
7. เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-4,000,000 บาท เสียภาษี 30% เสียภาษีเท่าเดิม
8. เงินได้สุทธิต่อปีมากกว่า 4,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 37% ลดเหลือ 35%

วิธีการลดหย่อนภาษี และยังได้ความคุ้มครองและประกันสุขภาพให้คุณพ่อ-คุณแม่

การนำเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คุณรู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันค่าเบี้ยประกันภัยที่กรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีเงินได้นำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1.ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

– ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ
– เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
– กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันชิวิตที่มีผลประโยชน์ตอบแทนคืน ผลประโยชน์ตอบแทนคืนนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสม
– บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

2. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

– ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา
– บิดา มารดา มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท
– ถ้าผู้มีเงินได้ มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย
– กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมชำระเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ให้เฉลี่ยหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญของตัวผู้มีเงินได้เอง

โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท มีเงื่อนไขดังน
– เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
– ผู้มีเงินได้ต้องได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น ทั้งนี้ ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วยแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ
– ผู้มีเงินได้ได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอขณะมีชีวิตอยู่
– บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ปุจฉา : ถ้าพ่อ-แม่ ซื้อประกันชีวิตให้ลูก พ่อ-แม่เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะนำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปนั้นมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ พ่อ-แม่ได้หรือไม่?

วิสัชชนา : ไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดให้นำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อให้กับตนเอง หรือค่าเบี้ยประกันชีวิต ของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อให้พ่อ-แม่ เท่านั้นที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ที่มา : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162 , 172 และ 194

 

 

 

By Published On: ธันวาคม 31st, 2013Categories: ข่าวสาร-กิจกรรมต่างๆ11 Comments on อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559 – 2560Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

11 Comments

 1. เพศ :
  27 ปี ต้องการสอบถามว่าแผนประกันโรคร้าย 40 โรคร้ายต้องซื้อทุนหลักก่อนหรือไม่ครับอายุ :
  รหัส ไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 21/09/2016 at 23:32 - Reply

   เรียน คุณภูธเนศ สุดใจดี

   ผมส่งรายละเอียดประกันโรคร้ายแรง 40 โรคให้แล้วนะครับ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต้องมีทุนประกันชีวิต หรือ สัญญาหลังก่อนครับ

 2. ตูน 30/08/2016 at 18:54 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 3ปี
  รหัสไปรษณีย์ : 10540
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ปอดอักเสบ มือเท้าปาก
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจประกันสุขภาพเด็ก2,200

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 19/11/2016 at 13:34 - Reply

   เรียน คุณตูน

   รบกวนกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อกลับให้ด้วยนะครับ จะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ จะได้แนะนำแบบที่เหมาะสมครับ

   ขอบคุณครับ

 3. บัว 26/01/2015 at 20:54 - Reply

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  สนใจทำประกันค่ะ เพศหญิง อายุ 31 ปีค่ะ

  • เรียน คุณบัว

   รบกวนกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อกลับให้ด้วยนะครับ จะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ จะได้แนะนำแบบที่เหมาะสมครับ

   ขอบคุณครับ

 4. อุ้ม 24/11/2014 at 13:06 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 36
  รหัสไปรษณีย์ : 11120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากได้รายละเอียดค่ะ

 5. เรืองรอง 11/05/2014 at 16:57 - Reply

  การหักลดหย่อนบุตร กรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และแยกยื่น ให้หักได้คน ละ 15000 ถ้าศึกษา ได้อีก คนละ 2000 บาท นั่นหมายถึงว่า หักได้คนละ 17000 บาท ใช่หรือไม่ค่ะ ไม่ต้องแบ่งคนละครึ่งแล้วใช่ไม่ค่ะ

 6. ลลิตา 27/01/2014 at 14:59 - Reply

  ตารางอัตราภาษี 2557 อันนี้ ชัดเจนดูง่าย เข้าใจง่าย ขออนุญาติก็อปปี้รูป ส่งให้เพื่อนหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^_^