รีวิวประกันชีวิต1ล้านบาท

ประกันชีวิตควบการลงทุน เอไอเอ อิสระ พลัส

AIA Issara Plus (Unit-Linked)

แผนความคุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาทและคุ้มครองทุพพลภาพ 1 ล้านบาท

แผนประกันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือ คนที่มีภาระหน้าที่ดูใครบางคนอยู่มีความกังวลใจว่าจะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้วคนข้างหลังจะเดือดร้อน เช่น คนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ หรือ คนที่ดูแลบุตรหลาน ฯลฯ อยากจะมีหลักประกันรายได้ครอบครัววงเงิน 1 ล้านบาท

และ กรณีหากป่วยเป็นบุคคลทุพพลภาพยังได้รับเงินชดเชยไว้ดูแลตัวเองอีก 1 ล้านบาท โดยแผนประกันนี้เบี้ยประกันไม่แพง สามารถวางแผนระยะเวลาในการชำระเบี้ยได้ และยังได้รับโอกาสผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำเพื่อที่จะเป็นเงินออไว้ใช้ในยามเกษียณได้อีกด้วย

ตัวอย่าง เบี้ยประกัน และ วางแผนระยะเวลาการชำระเบี้ยแต่ละแผน

สำหรับผู้ชาย อายุ 35 ปี ต้องการวางแผนทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท และ ความคุ้มครองทุพพลภาพ 1 ล้านบาท ตัวอย่างการวางแผน 3 แผนประกันนี้จะแตกต่างการในเรื่องของเบี้ยประกัน ระยะเวลาในการชำระเบี้ย และ มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ของแต่ละแผนจะแตกต่างกันไปตามตาราง

ตัวอย่างแผนประกันชีวิตของ ผู้ชาย อายุ 35 ปี แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
ความคุ้มครองชีวิต Life (บาท) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความคุ้มครองทุพพลภาพ TPD (บาท) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
วางแผนระยะเวลาชำระเบี้ย 20 ปี 15 ปี 12 ปี 
เบี้ยประกัน 12,000 บาทต่อปี 16,000 บาทต่อปี 20,000 บาทต่อปี
รวมเบี้ยประกันที่ชำระทั้งหมด 240,000 บาท 240,000 บาท 240,000 บาท

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ในตารางเป็นตัวอย่างจากการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน 5%ต่อปี (หน่วย : บาท)

ตารางมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ปีที่ 15 150,xxx 225,xxx 235,xxx
มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ปีที่ 20 214,xxx 238,xxx 250,xxx
มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ปีที่ 25 211,xxx 241,xxx 256,xxx

กรณีเสียชีวิตกรมธรรม์ฉนับนี้จะชดเชยทุนประกันชีวิต+มูลค่าบัญชีตัวอย่างจากการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน 5%ต่อปีตามตารางดังนี้ (หน่วย : บาท)

ตัวอย่าง กรณีถ้าเสียชีวิต แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
กรณีเสียชีวิตปีที่ 15 1,150,xxx 1,225,xxx 1,235,xxx
กรณีเสียชีวิตปีที่ 20 1,214,xxx 1,238,xxx 1,250,xxx
กรณีเสียชีวิตปีที่ 25 1,211,xxx 1,241,xxx 1,256,xxx

ผลประโยชน์ข้างต้นยังไม่รวมถึงความคุ้มครอง TPD ถ้าหากกรณีเกิดเหตุเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อน จะได้รับเงินชดเชยสินไหม 1 ล้านบาทก่อน และหากต่อมาเกิดเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสินไหมมรณะกรรม 1 ล้านบาท +มูลค่าบัญชีในกรมธรรม ณ ตอนนั้น(ตัวอย่างตามตารางข้างต้น) โดยที่ผู้รับผลประโยชน์ทุกคนจะไม่ต้องเสียภาษี

สรุปข้อดี-ข้อด้อยของแต่ละแผน

จุดเด่นของแผนประกันนี้

 1. คุ้มครองชีวิตวงเงินสูง และ มีความคุ้มครอง ทุพพลภาพ (TPD) ด้วยเบี้ยประกันเลือกชำระได้
 2. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง และ หยุดพักชำระเบี้ยได้ตามเป้าหมายของชีวิต
 3. มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอยู่ภายใต้การบริหารโดย บลจ.เอไอเอ
 4. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ตลอดอายุสัญญา
 5. เพิ่มคุ้มครองชีวิตในช่วงวัยทำงาน ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีค่าธรรมเนียมการประกันชีวิต(COI) ที่ไม่แพง จนเมื่อถึงอายุเกษียณ แนะนำให้ปรับลดทุนเอาประกันชีวิตลง เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมการประกันชีวิต(COI) ที่สูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

แผนประกันนี้เหมาะกับใครบ้าง

 1. หัวหน้าครอบครัวที่มีภาระค่าใช้จ่ายหน้าที่ดูแลครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร เป็นต้น
 2. คนวัยทำงานที่มีหน้าที่คอยเลี้ยงดูบุพการี เช่น พ่อ แม่, ปู่ย่า , ตายาย เป็นต้น
 3. คนวัยทำงานที่มีภาระหนี้ต่างๆ ไม่อยากทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลัง
 4. ผู้ที่ต้องการมีทุนประกันชีวิตสูง โดยการจ่ายเบี้ยประกันต่ำ และเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ

เงื่อนไขต่างๆ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • ช่องทางการขาย : ตัวแทนประกันชีวิตที่มี ic license เท่านั้น

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

 • เงินสด สแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านแอพธนาคาร
 • บัตรเครดิต ตัดออนไลน์ (ไม่มีเสียค่าธรรมเนียม)
 • เช็คสั่งจ่ายขีดคร่อมในนาม “บริษัท เอไอเอ จำกัด”

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธีทัต ที่ปรึกษาประกันชีวิต MDRT, Fchfp

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct