ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
AIA_lady_care-ประกันโรคร้ายแรงสำหรับผู้หญิง

ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น (Lady Care & Lady Care Plus)

Lady Care & Lady Care Plus+ | สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สำหรับสตรี

สัญญาเพิ่มเติม เลดี้ แคร์ พลัส คือ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง เฉพาะผู้หญิงให้ความคุ้มครองมะเร็งสตรีระยะลุกลาม มะเร็งสตรีหมายถึง มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, มดลูก, ปีกมดลูก, รังไข่, ช่องคลอด, ปากช่องคลอด, และมะเร็งของรก ความเสี่ยงภัยของการมีบุตร เช่น เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร, ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร และ ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์

ผลประโยชน์ Lady Care Lady Care Plus+
1. มะเร็งสตรีระยะสาม : มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, มดลูก, ปีกมดลูก, รังไข่, ช่องคลอด, ปากช่องคลอดและมะเร็งของรก
100%
100%
2. โรค S.L.E. ชนิดที่มีภาวะไตอักเสบ
100%
100%
3. มะเร็งสตรีระยะไม่ลุกลาม *    
  3.1 มะเร็งปากมดลูก
15%
15%
  3.2 มะเร็งเต้านม (กรณีใดกรณีหนึ่ง)    
        > กรณีทั่วไป
30%
30%
        > กรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า (สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์และไม่อาจจะต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก)
50%
50%
4. ศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก    
  4.1 ทำศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพกรณีกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อน เนื่องจากอุบัติเหตุ
100%
100%
  4.2 ปลูกถ่ายผิวหนังเนื่องจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก ที่กระทำขึ้นในประเทศไทยภายใน 6 ปี ความเสียหายต่อผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)    
        > ไม่ต่ำกว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย
60%
60%
        > ไม่ต่ำกว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย
35%
35%
        > ไม่ต่ำกว่า 9% ของผิวหนังร่างกาย
20%
20%
5. เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป และเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน จากการคลอดบุตร ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร ไม่คุ้มครอง
100%
6. ความเสี่ยงภัยของการมีบุตร    
  6.1 ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ * หากผู้เอาประกันภัย ได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความผิดปกติจากการตั้งครรภ์โดยมีอาการ

 • ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย
 • ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • ครรภ์ไข่ปลาอุก
 • เด็กตายคลอด
 • ทารกได้เสียชีวิตภายใน 30 วันนับแต่คลอด
ไม่คุ้มครอง
15%
  6.2 ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร * เด็กเกิดใหม่หากมีชีวิตรอดอยู่เกินกว่า 30 วัน และก่อนอายุครบ 2 ปี และได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจาก

 • Down’s Syndrome
 • ภาวะกระดูกหุ้มไขสันหลังไม่ปิดแต่กำเนิด
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิด Tetralogy of Fallot
 • เส้นเลือดแดงใหญ่ของหัวใจสลับที่แต่กำเนิด
ไม่คุ้มครอง
30%

* จ่ายให้ครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย โดยสามารถต่ออายุสัญญาในปีต่อไปได้ เพื่อขอรับความคุ้มครองกรณีอื่น ยกเว้นกรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าจะไม่สามารถต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก

***เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มตามอายุของผู้เอาประกัน

****เบี้ยประกันภัยขั้นต้นเป็นอัตราเบี้ยประกันสำหรับลูกค้ามาตราฐานเท่านั้น

หมายเหตุ

 • สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 – 4 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง : หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง

(แบบประกันนี้ได้ปิดการขายแล้ว)


There are 8 comments

Add yours
 1. อรัญญา ซาฮิบ

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : 32
  รหัสไปรษณีย์ : 10130
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 13.00
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจประกัน 44 โรคร้าย กับ Lady care plus

  • คุณธีทัต

   เรียน คุณทราย

   ผมส่งรายละเอียดเประกันโรคร้ายแรง สำหรับผู้หญิงให้ทางอีเมลแล้วนะครับ
   ไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

   ขอบคุณครับ

 2. วรรณ

  สนใจประกัน โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิงค่ะ ต้องการทุนที่ 5แสน เบี้ยเท่าไรค่ะ ตอนนี้อายุ 35 ค่ะ ขอบคุณค่ะ


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*