สัญญาเพิ่มเติม H&S  | ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล

เพื่อความสบายใจในคุณภาพการรับการรักษา แนบสัญญาเพิ่มเติม H&S ในกรมธรรม์ภัยหลักของคุณ การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาศจะได้รู้ว่า หากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุ่นแรงขนาดไหนมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนสู่ครอบครัว

ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (H&S)
ผลประโยชน์ HS2200 HS2800 HS3400 HS4000 HS5000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล แต่ลละครั้ง สูงสุด 125 วัน 2,200 2,800 3,400 4,000 5,000
ค่าห้อง,ค่าอาหาร ในห้องผู้ป่วยหนัก(ICU) สูงสุด 5 วัน 4,400 5,600 6,800 8,000 10,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล 800 850 900 950 1,000
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
ค่าแพทย์วิสัญญี 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล 20,000 20,000 25,000 30,000 40,000
ค่าตรวจวินิฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องแลป 3,000 3,000 3,400 4,000 5,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชม.เนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000 5,500 6,500 7,500 9,000

เพิ่มเติม การรักษาแบบ Day Case

หากผู้เอาประกันได้เจ็บป่วยหรือได้รับการรักษา ดังจะกล่าวต่อไปนี้ แม้ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก(ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล) บริษัทก็จะพิจารณาจ่ายผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล H&S เหมือนกับการต้องเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน

 • การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 • การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 • การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 • การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 • การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 • การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 • การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation )
 • การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 • การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy )
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy )
 • การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 • การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 • การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 • การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 • การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 • การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 • การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 • การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 • การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 • การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 • การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )

ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่ายากลับบ้าน ในหัวข้อ ” ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ “
ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน รวมไม่เกิน 1,000 บาท ต่อการเข้ารับการรักษาใน ร.พ. แต่ละครั้ง