AIA HS Extra ประกันสุขภาพเอไอเอ จ่ายตามจริง มี OPD1

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

AIA H&S EXTRA | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra จะช่วยให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

AIA HS Extra ประกันสุขภาพเอไอเอ จ่ายตามจริง มี OPD1

ประกันสุขภาพแบบใหม่ AIA H&S Extra

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กตร้า คือ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพตัวใหม่ของบริษัท เอไอเอ จำกัด ซึ่งเปิดขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นี้ แผนประกันสุขภาพตัวนี้ให้วงเงินค่าห้องพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากแผนประกันสุขภาพตัวเดิม H&S และที่สำคัญแผนประกันสุขภาพ AIA H&S Extra ยังสามารถใช้กรณีผู้ป่วยนอกได้ OPD แบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินที่กำหนดของแผนนั้นๆ จุดเด่นอีกข้อถ้าไม่มีการเคลม มีเงินคืนพิเศษให้ด้วย และที่สำคัญ ประกันเด็กอายุ 0 – 5 ปี ยังสามารถซื้อแผนประกันสุขภาพค่าห้องพยาบาลได้สูงสุดถึงวันละ 4500 บาท รายละเอียดความคุ้มครองของแผน เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กตร้า ดูตามตารางข้างล่างนี้ได้เลยครับ

AIA HS Extra ประกันสุขภาพเอไอเอ จ่ายตามจริง มี OPD3

ผู้ป่วยใน (IPD) หมายถึงอะไร ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผุ้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

AIA HS Extra ประกันสุขภาพเอไอเอ จ่ายตามจริง มี OPD4

ผู้ป่วยนอก (OPD) หมายถึงอะไร ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก OPD ของโรงพยาบาล หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน

เงื่อนไขการรับประกันภัยโดยย่อ AIA H&S EXTRA (new standard)

AIA H&S Extra (new standard) สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่)
อายุที่รับประกันภัย อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท
การตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําาหนด
สิทธิประโยชน์ AIA Vitality สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่) เป็นแบบ ประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ตามเงื่อนไขของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)

สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลานับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ดังนี้

 • คุ้มครองทันที สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • 30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
 • 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยจาก 4 โรค (ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard)

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

เอกสารและข้อมูลการสมัครทำประกัน

 1. บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร (สำหรับเด็กเล็ก)
 2. ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่อยู่ที่ทำงาน อาชีพ
 3. เบอร์โทรติดต่อ และ อีเมล
 4. ผู้รับผลประโยชน์ ระบุได้สูงสุด 4 คน
 5. คำแถลงประวัติสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง 

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 1. ติดต่อตัวแทน เพื่อขอรายละเอียดข้อเสนอแผนประกันที่สนใจ
 2. นัดพบตัวแทนเพื่อทำสัญญา หรือ สมัครออนไลน์ผ่านระบบ AIA iSign รวดเร็ว ปลอดภัย 
 3. ชำระเบี้ยประกันด้วย สแกน QR Code เข้าบริษัท AIA โดยตรง หรือ ตัดบัตรเครดิต VISA / Master card ได้โดยไม่มีชาร์จค่าธรรมเนียมบัตรเรดิต
 4. หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ จะได้รับเล่มกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

2 Comments

 1. พลอย 21/01/2020 at 00:04 - Reply

  ลองโทรไปสอบถามแล้ว ตัวแทนให้คำแนะนำดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • ธีทัต AIA 15/10/2020 at 01:45 - Reply

   ขอบคุณครับคุณพลอยที่ไว้วางใจให้ผมได้ดูแลครับ