แผนประกันสุขภาพ AIA H&S

ประกันสุขภาพ AIA H&S เป็นแผนประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย AIA ได้เปิดขายแบบประกันแผนนี้มานานหลายปีแล้ว ซึ่งข้อดีข้อแผนนี้คือเบี้ยประกันถูกมากๆ ถ้าเทียบกับค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นสูงมาในสมัยนี้ ค่าห้องพยาบาลสูง ไม่ต้องสำรองจ่ายและยังมีสิทธิ์ OPD Daycase ให้อีกด้วย แต่ทาง AIA ยังคงใช้เบี้ยประกันเรทเดิมอยู่ ยังไม่ได้ปรับเพิ่มเบี้ยประกันสำหรับแผนนี้ ถ้าใครสนใจวางแผนประกันสุขภาพเบี้ยไม่แพง แนะนำรีบทำแผนนี้ไว้เลยครับ เพราะว่าไม่รู้ทางบริษัทจะปิดขายเมื่อไรครับ ตอนนี้แผนนี้ปิดรับเด็กอายุ 0- 11ปีแล้ว ทำได้ตั้งแต่อายุ 11 -70 ปีเท่านั้นนะครับ

AIA H&S เบิกอะไรได้บ้าง

 • คุ้มครองค่าห้องพยาบาล สูงสุด 125 วัน ต่อครั้งต่อโรค
 • คุ้มครองค่าพยาบาลและบริการโรงพยาบาล สูงสุด 125 วัน ต่อครั้งต่อโรค
 • คุ้มครอง 2 เท่าค่าห้อง ICU  สูงสุด 5 วัน ต่อครั้งต่อโรค
 • คุ้มครองค่าแพทย์  สูงสุด 125 วัน ต่อครั้งต่อโรค
 • คุ้มครองค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
 • คุ้มครองค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
 • คุ้มครองค่าแพทย์วิสัญญี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
 • คุ้มครองค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก OPD*
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD*
 • คุ้มครองค่ายากลับบ้าน
 • คุ้มครองการตรวจรักษาแบบ Daycase 21 รายการ OPD*
 • ผ่าตัดเล็ก ไม่นอนต้องโรงพยาบาลเบิกได้
 • รับฟรี !!! บัตร AIA Privilege Card
 • นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือ AIA ทั่วประเทศไทยยื่น
 • บัตร AIA Privilege ใช้บริการ AIA HEALTH CARE (แฟกซ์เคลมได้เลย) ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง HS1600 HS2200 HS2800 HS3400 HS4000 HS5000
 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวันๆละ (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) 1,600 2,200 2,800 3,400 4,000 5,000
 ค่าห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่าสูงสุดไม่เกิน 5 วันๆละ 3,200 4,400 5,300 6,800 8,000 10,000
 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวันๆละ (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) 750 800 850 900 950 1,000
 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
 ค่าแพทย์วิสัญญี 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000
 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 4,500 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500
 ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 20,000 20,000 20,000 25,000 30,000 40,000
 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 3,000 3,000 3,000 3,400 4,000 5,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 4,000 5,000 5,500 6,500 7,500 9,000
 ค่ายากลับบ้าน แต่ละครั้ง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน 1,600 2,200 2,800 3,400 4,000 5,000
รวมผลประโยชน์ที่สามารถเบิกได้สูงสุด ต่อการเข้ารับการรักษาหนึ่งครั้ง 388,750 485,500 579,750 682,900 784,750 944.500

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ AIA H&S

 1. สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มสุขภาพมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) ตามเงื่อนไขที่ระบุในแต่ละสัญญาเพิ่มเติม
 2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 3. การตรวจสุขภาพทั่วไป
 4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 5. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การคุมกำเนิด

 

อายุ เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับเพศ ชาย
HS1600 HS2200 HS2800 HS3400 HS4000 HS5000
11-20 4,656 5,280 5,908 7,072 8,280 10,400
21 -35 4,048 4,598 5,124 6,154 7,200 9,050
36-40 4,864 5,522 6,160 7,378 8,640 10,850
41-45 5,264 5,984 6,664 8,024 9,360 11,750
46-50 5,680 6,446 7,196 8,636 10,080 12,650
51-55 7,296 8,272 9,240 11,084 12,960 16,250
56-60 9,712 11,022 12,292 14,790 17,320 21,700
61-65 12,960 14,718 16,408 19,754 23,080 28,950
66-70 19,440 22,066 24,612 29,614 34,640 43,450

*เบี้ยประกันข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีสุขภาพมาตราฐานเท่านั้น

**เบี้ยประกันข้างต้นของสัญญาเพิ่มเติม H&S เท่านั้น

อายุ เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับเพศ หญิง
HS1600 HS2200 HS2800 HS3400 HS4000 HS5000
11-20 4,656 5,280 5,908 7,072 8,280 10,400
21 -35 5,264 5,984 6,664 7,990 9,360 11,750
36-40 6,320 7,172 8,008 9,588 11,240 14,100
41-45 6,848 7,788 8,652 10,438 12,160 15,300
46-50 7,392 8,382 9,352 11,220 13,120 16,450
51-55 9,488 10,758 12,012 14,416 16,840 21,150
56-60 12,624 14,322 15,988 19,244 22,520 28,200
61-65 16,848 19,140 21,336 25,670 30,000 37,650
66-70 25,280 28,688 32,004 38,488 45,040 56,500

*เบี้ยประกันข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีสุขภาพมาตราฐานเท่านั้น

**เบี้ยประกันข้างต้นของสัญญาเพิ่มเติม H&S เท่านั้น