ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ |  AIA H&S Plus Gold 

ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี? คำถามนี้ตอบได้ง่ายๆว่า ถ้าบริษัทไหนเคลมประกันสุขภาพง่ายและไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจจริงไหมครับ??

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทประกันไหนเคลมง่าย? คำแนะนำง่ายๆคือ เพียงแค่คุณโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของโรงพยาบาลที่คุณใช้บริการ และสอบถามโดยตรงเลยครับ

นับวันเทคโนโลยีการแพทย์ยิ่งก้าวหน้า โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแทบจะสามารถรักษาได้หายได้หมด แต่ก็แลกกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่มาของคำว่า “หมอรักษาด้วยยา แต่ฆ่าเราด้วยใบเสร็จ” ประกันที่มีอยู่เดิมๆ ก็ไม่ครอบคลุมค่ารักษาในปัจจุบัน

AIA H&S Plus Gold คือมิติใหม่ของความคุ้มครองสุขภาพจากเอไอเอ ที่เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ที่สำคัญคือสามารถแฟ็กซ์เคลมได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำให้คุณและครอบครัวอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว

อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองและคนที่คุณรัก แต่เราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจาก ความบอบช้ำทางกายแล้ว จิตใจของคุณอาจกังวลไปกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูง

ความสำคัญในการเลือกซื้อ ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold) ในระดับต่างๆ ไม่ได้สำคัญเพียงค่าห้องเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในอัตราต่างๆ ดังนั้น คุณจึงควรเลือกแผนความคุ้มครองและค่ารักษาที่เหมาะสมกับคุณและครอบครัว

ผลประโยชน์โดยย่อของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold) เอชเอส
พลัส โกลด์
1 ล้าน
เอชเอส
พลัส โกลด์
2 ล้าน
เอชเอส
พลัส โกลด์
3 ล้าน
เอชเอส
พลัส โกลด์
4 ล้าน
เอชเอส
พลัส โกลด์
5 ล้าน
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ
เพื่อความอุ่นใจในการเข้ารับการรักษา แนบสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Plus Gold ในกรมธรรม์ประกันภัยหลักของคุณ
เอไอเอ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์และความจำเป็นทางการแพทย์ต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ดังนี้
1 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 30วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน125 วัน) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
1.2 ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
1.4 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
1.5 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง (ทั้งนี้ เมื่อรวมข้อ 1, ข้อ 2และข้อ 3 ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้พักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วแต่กรณี และไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์)
1.6 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.7 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.8 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
3 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
  ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ผลประโยชน์

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 • สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวน 2 เท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 125 วัน)
 • ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 • ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์

ข้อมูลแบบประกัน AIA H&S PLUS GOLD

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

 • 1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย

 • ตัวแทนประกันชีวิต

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

คุณสมบัติเงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันแบบปีต่อปี
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

ข้อยกเว้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Plus Gold สำหรับ

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด (ไส้เลื่อนทุกชนิด , การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ , ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

หมายเหตุ

 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ทั้งนี้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ชำระเบี้ยประกันเข้ามาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

AIA-HS-Plus-Gold-ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


[/av_textblock] [/av_three_fourth][av_comments_list av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-89ll5′]