ประกันสุขภาพเด็กแบบออม

ขอแนะนำแผนประกันสุขภาพเด็กแบบออม เบี้ยประกัยไม่เสียทิ้ง มีเงินสะสมให้ลูกในอนาคตและมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ลูกด้วย เลือกแผนประกันสุขภาพเด็กได้ตามความเหมาะสม ประกันสุขภาพเด็กแบบออม

รายละเอียดแบบประกันภัย
แบบประกันภัยหลัก : สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ
จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 200,000 บาท
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 135% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 270,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : 25 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 15 ปี
ได้รับเงินคืนตามสัญญา รายงวดๆละ : ปีละ 2,000 บาท ปีที่ 2-24 รวม 46,000 บาท
ได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา : 242,000 บาท
รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ : 288,000 บาท

จุดเด่น ประกันสุขภาพเด็กแบบออม

 • สร้างวินัยในการเก็บเงินให้ลูกสุดที่รัก
 • ได้ประกันสุขภาพและออมเงินไปพร้อมกัน

ตางรางผลประโยชน์ประกันสุขภาพเด็ก AIA HS Extra

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

AIA H&S EXTRA |  สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย ตัวแทนประกันชีวิต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพเด็กแบบออม

สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra จะช่วยให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ประกันสุขภาพแบบใหม่ AIA H&S Extra

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กตร้า คือ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพตัวใหม่ของบริษัท เอไอเอ จำกัด ซึ่งเปิดขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นี้ แผนประกันสุขภาพตัวนี้ให้วงเงินค่าห้องพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากแผนประกันสุขภาพตัวเดิม H&S และที่สำคัญแผนประกันสุขภาพ AIA H&S Extra ยังสามารถใช้กรณีผู้ป่วยนอกได้ OPD แบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินที่กำหนดของแผนนั้นๆ จุดเด่นอีกข้อถ้าไม่มีการเคลม มีเงินคืนพิเศษให้ด้วย และที่สำคัญ ประกันเด็กอายุ 0 – 5 ปี ยังสามารถซื้อแผนประกันสุขภาพค่าห้องพยาบาลได้สูงสุดถึงวันละ 5000 บาท รายละเอียดความคุ้มครองของแผน เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กตร้า ดูตามตารางข้างล่างนี้ได้เลยครับ

ตารางผลประโยชน์โดยย่อของ AIA H&S Extra แผน 1500 แผน 2000 แผน 2500 แผน 3500 แผน 4500 แผน 5500 แผน 6500
1. กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (รวมกรณี Day Case)
ข้อมูล 1.1 ถึง 1.7 ชดเชยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
– กรณีพักห้อง ICU ผลประโยชน์จะได้รับเป็น 2 เท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อครั้งต่อโรค)
1,500 2,000 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500
1.2 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) 600 700 800 900 1000 1100 1200
1.3 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 50,000 60,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000
1.4 ค่าแพทย์วิสัญญี 5,000 6,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000
1.5 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 8,000 10,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000
1.6 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 14,000 18,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
1.7 ค่าตรวจวินิจทางรังสิตและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
2. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของ ร.พ.
ข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ชดเชยต่อปีกรมธรรม์ ข้อ 2.2 ชดเชยต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
2.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง 3,000 4,000 5,000 7,000 8,000 9,000 10,000
2.3 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด 20,000 25,000 35,000 40,000 50,000 60,000 70,000
3. ผลประโยชน์อื่นๆ
3.1 ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
3.2 ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมผลประโยชน์ผู้ป่วยใน สูงสุดต่อครั้ง/โรค (บาท)
386,500
494,000
610,500
796,000
981,500
1,167,000
1,325,000

*โปรดศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางตัวแทนประกันชีวิตที่คอยให้บริการท่านด้านล่างหน้าเพจนี้

การรักษาแบบ Day Case (ไม่ต้องนอน รพ. เบิกได้) ดังนี้

 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation )
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy )
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy )
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )

สิ่งที่คุณจะได้รับแผนประกันเด็ก

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน IPD เมื่อเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมทั้งกรณี Day Case
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ หากสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ (โดยต้องไม่มีการขาดอายุ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ สำหรับกรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวด
 • ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra ยังมีผลบังคับ
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด**

เกร็ดความรู้

ผู้ป่วยใน (IPD) หมายถึงอะไร ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผุ้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

ผู้ป่วยนอก (OPD) หมายถึงอะไร ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก OPD ของโรงพยาบาล หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน

การเจ็บป่วยในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลานับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ดังนี้

 • คุ้มครองทันที สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • 30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
 • 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยจาก 4 โรค (ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

ขั้นตอนการสมัคร ประกันสุขภาพเด็กแบบออม

 • ดูรายละเอียดแผนประกันที่สนใจ
 • กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ
 • ตัวแทนติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษา
 • ลูกค้าลองตัดสินใจก่อนได้
 • สนใจทำนัดเซ็นเอกสารและชำระเบี้ยประกัน
 • ตัวแทนส่งเรื่องพิจารณา ทราบผลภายใน 1-2 วัน
 • กรมธรรม์อนุมัติ ตัวแทนส่งมอบภายใน 1-2 สัปดาห์
 • บริการหลังการขายดูแลลูกค้าตลอดไป

บริการก่อนการทำประกัน

 • วางแผนหลักประกันรายได้ครอบครัว
 • วางแผนคุ้มครองทุนการศึกษาบุตร
 • วางแผนภาษีบุคคลธรรดา
 • วางแผนค่ารักษาพยาบาล โรคร้ายแรง
 • วางแผนเงินออมการเกษียณอายุ
 • วางแผนกองทุนมรดก (ไม่เสียภาษี)
 • สรุปรายละเอียดกรมธรรม์เดิม

บริการหลังการขาย

 • ทำเคลมสินไหมต่างๆ
 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์
 • เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 • ขอส่วนลดค่าห้องพยาบาล ในโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ
 • รับชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุ
 • ให้คำปรึกษาเวลาจำเป็นที่ต้องใช้ประกัน
 • อัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 • มีสุขภาพแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัว

เอกสารในการทำประกัน ประกันสุขภาพเด็กแบบออม

 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ชำระเบี้ย
 2. สำนาใบสูติบัตร หรือ ใบเกิดเด็ก

 

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

 • เงินสด ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • บัตรเครดิต VISA / Master Card ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • เช็คสั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จำกัด” ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • ATM / Internet Bangking / เคาท์เตอร์ธนาคาร

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม

 1. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิด ขึ้นหลังสุด
 2. สำหรับการเจ้บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสั้นผลบังคับวันสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เยื่อบุโพงมดลูกเจริญผิดที่
 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสํญญา ประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 5. การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 6. การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ้งไม่ใช่ความ จำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตราฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พิเศษ
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 8. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

By Published On: กรกฎาคม 9th, 2020Categories: ประกันสุขภาพเด็ก UDR43 Comments on ประกันสุขภาพเด็กแบบออมTags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

43 Comments

 1. นาเดีย 27/01/2015 at 13:03 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 1 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 10230
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : ต้องการทำประสะสมทรัพย์ 15 ปี ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ

 2. เพศ : ชาย
  อายุ : 2 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ :12150
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทำประกันสุขภาพให้ลูกแต่ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนดี ขอรายละเอียดคะ

 3. เบญ 19/12/2014 at 13:01 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 3
  รหัสไปรษณีย์ : 11120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : มีแต่ไม่สบายอย่างเดียวค่ะ
  ข้อมูลอื่นๆ :
  ต้องการทำประกันสุขภาพให้ลูกวัย 3 ปีค่ะ มีอะไรช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 4. เจี๊ยบ 04/12/2014 at 09:58 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 10
  รหัสไปรษณีย์ : 10130
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : ไม่เคย
  ต้องการทราบข้อมูลประกันสุขภาพ+ออมทรัพย์และออมทรัพย์อย่างเดียว ช่วยส่งรายละเอียดเข้าอีเมล์ให้ด้วยนะคะ

 5. เพศ : หญิง
  อายุ : 29
  รหัสไปรษณีย์ : 50200
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :ไม่มี
  ข้อมูลอื่นๆ : ต้องการทำประกันให้ลูกค่ะ และต้องการแบบส่งเป็นรายเดือนน่ะค่ะ

 6. หนึ่ง 01/12/2014 at 10:50 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 30
  รหัสไปรษณีย์ : 21140
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : ท้องกำหนดคลอด มกราคม 58 ค่ะ สนใจประกันสุขภาพให้ลูกน้อยค่ะ ขอรายละเอียด แบบละเอียดเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ