ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
hs-plus-gold-ประกันสุขภาพเหมาจ่าย_Page_1

ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย AIA HS Plus Gold

สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S PLUS GOLD

ท่านทราบหรือไม่ว่า …
ทุกปีอัตราเงินเฟ้อของบ้านเราอยู่ที่ประมาณ 3 – 4% แต่ค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลชั้น 1 ของกรุงเทพ ขึ้นประมาณ 7.21% ทุกปี นั่นก็แปลว่าอีก 10 ปีข้างหน้า ค่ารักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะขึ้นประมาณเท่าตัว ถึงตอนนั้นจะเหมือนที่อเมริกาที่ทุกคนจะไม่สามารถจ่ายค่ารักษาเองได้และจำเป็นต้องมีประกันเข้ามาช่วย

ผลการสำรวจจากโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ ปี 2556
– คนไข้เงินสด (จ่ายเอง) มีประมาณ 30%
– คนไข้ประกัน (เคลมประกัน) มีประมาณ 70% (30% ที่จ่ายเองเพราะสุขภาพไม่ดี หรือไม่มีเงินเลยซื้อประกันไม่ได้ บางคนไม่เห็นด้วยกับการซื้อประกัน อีก 5 ปีข้างหน้า คนไข้ประเภทประกันจะเข้าหลัก 90%)

ที่สำคัญสำหรับคนที่มีประกันอยู่แล้วคือประกันที่ทำอยู่มันคลอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่ คำตอบคือ “ไม่” เพราะปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก มีการใช้ MRI, Robotic Surgery ส่องกล้องขนาดเล้กเข้าลำไส้, ใช้การผ่าตัดเฉพาะจุดทำให้คนไข้มีแผลเล็กมากกว่าสมัยก่อนมากและไม่มีรอยตะขาบ ใช้เวลาพักฟื้นแค่ 2 – 3 วันไปทำงานได้ ผิดกับสมัยก่อนต้องนอนพักฟื้นเป็นแรมเดือนกว่าจะหาย ทั้งหมดนี้คนไข้ต้องยอมจ่ายค่ารักษาที่ค่อนข้างจะแพงมาก กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพทุกประเภทและทุกบริษัทในประเทศไทยไม่สามารถคุ้มครองคลอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง ต่ออายุได้ถึง 80 ปี หรือจนกว่าความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลักจะหมดลง
แผนความคุ้มครอง เริ่ม 1 ล้านบาท – 5 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ล้าน)
ผลประโยชน์ 100% ของแผนความคุ้มครองที่เลือกไว้
ความคุ้มครองของ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์ สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจาก อุบัติเหตุร้ายแรง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
1.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
1.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
1.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
1.4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
คุ้มครองแบบเหมาจ่าย*
(ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ต่อปีกรมธรรม์ และต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในอื่นๆ          
2.1 ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
2.2 กรณี I.C.U. (สูงสุด 30 วัน) 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในร.พ.ต่อวัน สูงสุด 125 วัน 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
2.4 ค่ายากลับบ้าน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก          
3.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเป็นผู้ป่วนใน 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
3.2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
3.3 ค่าล้างไต, ค่าเคมีบาบัด และค่ารังสีบาบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
4.ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 10,000 บาท

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจานวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ต่อปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี

 

 

คุณสมบัติผู้เอาประกันวิธีการชำระเบี้ยคำถามที่พบบ่อยเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 • มีสุขภาพแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัว

เอกสารในการทำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ชำระเบี้ย
 2. สำนาใบสูติบัตร หรือ ใบเกิดเด็ก

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

 • เงินสด ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • บัตรเครดิต VISA / Master Card ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • เช็คสั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จำกัด” ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • ATM / Internet Bangking / เคาท์เตอร์ธนาคาร

ชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต

คำถามที่พบบ่อย

[faq]

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม

 1. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิด ขึ้นหลังสุด
 2. สำหรับการเจ้บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสั้นผลบังคับวันสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เยื่อบุโพงมดลูกเจริญผิดที่
 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสํญญา ประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 5. การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 6. การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ้งไม่ใช่ความ จำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตราฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พิเศษ
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 8. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

 


There are 211 comments

Add yours
 1. Plank

  เพศ : หญิง
  อายุ : 25
  รหัสไปรษณีย์ : 10570
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : ต้องการทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองทั้งนอน รพ และไม่ต้องนอน รพ.เช่น กรณีเราท้องเสีย แต่ไม่ได้นอน ต่อวัน ประมาณ 2000 บาทค่ะ

 2. Rachuda

  เพศ : ญ
  อายุ : 26
  รหัสไปรษณีย์ : 20000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : –
  ข้อมูลอื่นๆ : มีประกันตัวไหนที่ Cover ผู้ป่วยนอก เยอะๆ แต่ส่งเบี้ยถูกๆไหมคะ ( พวกประกันเสริม )

 3. non

  เพศ : ชาย
  อายุ : 35
  รหัสไปรษณีย์ : 10700
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคยเจ็บป่วย เคยเปนไซนัส
  ข้อมูลอื่นๆ : aia h&s plus gold แผน 1
  รวมทุนหลัก 300000 /20 ปี คืน เท่าไร

 4. Prowpan

  เพศ : ชาย
  อายุ : 2ปี
  รหัสไปรษณีย์ : 20130
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : ขอแบบมีopd

 5. อภิชาติ

  เพศ : ชาย
  อายุ : 29
  รหัสไปรษณีย์ :56110
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : เอาประกันแบบลดย่อนภาษีได้และออมด้วยมีใหมครับ

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต

   รายละเอียดแบบประกันเด็ก เพิ่มเติมรบกวนแอดไลน์มานะครับจะส่งข้อมูลให้ครับ

   Line ID : 0915549999 คุณธีทัต

   ขอบคุณมากครับ

 6. เก่ง

  เพศ : ชาย
  อายุ : 26ปี 11 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 10150
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจแผน 1กับแผน2 รบกวนทำข้อเสนอให้ดูหน่อยครับ ชำระเป็นรายเดือน

 7. กิตติพัทธ์

  เพศ : ชาย
  อายุ : 37
  รหัสไปรษณีย์ : 12120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : ขอรายละเอียดแผน1ครับ ค่าใช้จ่ายรายปีและมีแบบผ่อนชำระรายเดือนด้วยมั้ยครับ ส่งข้อมูลทางอีเมล์ครับ

 8. เบญ

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบประกันสุขภาพคุ้มครองโรคหลายๆๆโรค+อุบัติเหตุ… แบบส่งยาว…. ของเด็กชาย9เดือน+เด้กหญิง8ขวบค่ะ… กำลังมองหาประกันค่ะ

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต

   เรียน คุณเบญ
   ผมส่งรายละเอียดประกันสุขภาพเด็ก ยูนิตลิ้งค์ AIA ให้แล้วนะครับ ถ้าหากไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

   ขอบคุณครับ


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*