ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
b_AIA10For80_par_Page_1

ประกันชีวิต ชำระเบี้ย 10ปี คุ้มครองถึงอายุ 80ปี (10For80)

 AIA 10For80 Par  | ความห่วงใยครอบครัว พร้อมรองรับการเกษียณ

AIA 10FOR80 (PAR) 
เอไอเอ สะสมทรัพย์ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี (มีเงินปันผล)

กรมธรรม์ที่ช่วยสร้างเกราะคุ้มกันครอบครัวให้คุณและครอบครัวอุ่นใจได้

 • ให้ความคุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 10 ปี
 • ได้รับเงินปันผล ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญา (ครบอายุ 80 ปี)
 • ได้รับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต่อเนื่อง หลังการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 10 ปี คุณสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง
 • บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัยหลักแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนครอบอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
 • ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • จำนวนเงินเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • อายุรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
ชื่อแบบประกัน ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA 10For80
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 65 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 80 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัน 10 ปี
ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์ เงินคืน ณ ครบสัญญาจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย + ได้รับเงินปันผล* ทุกปี เริ่มสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญา
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของ AIA 10For80 Par (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท

แบบประกัน : ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล)

จุดเด่น ของแบบประกัน

– สั้น หมดกังวลเรื่องการชำระเบี้ยด้วยระยะเวลาเพียง 10 ปี แต่ให้ความคุ้มครองนานถึงอายุ 80 ปี
– อุ่นใจ ยามวัยเกษียณด้วยเงินคืน ณ ครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
– คล่องตัว ด้วยเงินปันผล ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญา
– หลักประกันสำหรับครอบครัว ให้ความคุ้มครองสูงเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัย
– เพิ่มมูลค่าเงิน เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ

กลุ่มตลาดเป้าหมาย

เด็ก
พ่อแม่ซื้อกรมธรรม์ให้ลูกเป็นมรดกหรือเป็นเงินกองทุน อีกทั้งสามารถใช้เป็นเงินสำรองเมื่อยามลูกโตโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง10 ปี

วัยทำงาน
เป็นหลักประกันให้ครอบครัวเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉินเป็นเงินออมยามเกษียณ

วัยเตรียมเกษียณ
เป็นหลักประกันให้ครอบครัว เป็นเงินออมยามเกษียณใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเมื่อซื้อควบสัญญาเพิ่มเติม

ลักษณะของแบบประกัน 

ชื่อแบบ : ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล) 
อายุ : 1 เดือน – 65 ปี
สัญญาเพิ่มเติม : ทุกประเภทยกเว้น APWP และสามารถใช้สิทธิ์สัญญาเพิ่มเติมต่อเนื่องได้ถึง อายุรับประกันของสัญญาเพิ่มเติม
อัตราดอกเบี้ยกรณีคงเงินปันผลไว้กับบริษัท : ไม่การันตีขั้นต่ำ แต่ปัจจุบัน 2.75%

สิทธิลดหย่อนภาษี : ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีฯ

AIA 10FOR80 (PAR) 

เอไอเอ สะสมทรัพย์ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี (มีเงินปันผล)

 
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนครบอายุ 80 ปี
01
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
 
 
รับเงินคืน ณ ครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
b_7pay15_fit_par_2016_Pกแปปage_2
รับเงินปันผล* ทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญา
04 ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
03

บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากเกิดกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น เบี้ยประกัน WP

02
 
เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

 

(แบบประกันนี้ปิดการขายแล้ว)


There are 25 comments

Add yours
 1. Nisakorn L

  ขอรายละเอียดประกัน และสัญญาเพิ่มเติมสำหรับการรักษาพยาบาลค่ะ

  ขอทราบรายละเอียดกรมธรรมภ์แยกสำหรับบุคคลดังนี้ค่ะ
  1. พ่อ อายุ 59 ปี
  2. แม่ อายุ 55 ปี
  3. ตัวเอง อายุ 30 ปี
  4. น้องชาย อายุ 21 ปี

 2. นก

  เพศ : หญิง
  อายุ : 48
  รหัสไปรษณีย์ : 12120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากได้ข้อมูลประกันจ่าย 10 ปี คุ้มครอง 80 ปี ลดหย่อนภาษีด้วยค่ะ

 3. ยุพิน

  เพศ : หญิง
  อายุ : 37
  รหัสไปรษณีย์ : 50000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :
  อยากทำประกันให้ พ่อ อายุ 60 ปี แม่ 56

 4. นพวิทย์

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : จะทำประกัน 10for80 ให้ลูกชายอายุ 2 ขวบ อยากทำประกันสุขภาพ HS2200 ที่ทุน 100000 หรือ 200000 ไม่ทราบว่าเบี้ยประกันเท่าไหร่ครับ อยากสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ขอบคุณครับ

  • คุณธีทัต

   เรียน คุณนพวิทย์
   แผน HS2200 ต้องมีทุนประกัน 200,000 บาทนะครับถึงจะซื้อได้ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมส่งให้ทางอีเมลแล้วนะครับ

   ขอบคุณครับ

 5. อรพรรณ ปลื้มสำราญ

  นาง สม นุชอิ่ม
  เพศ หญิง
  อายุ 80กว่า
  รหัสไปรษณีย์ 22170
  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 6. วีรวิทย์ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ชาย
  อายุ : 38
  รหัสไปรษณีย์ : 11120
  เคยป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจ 10for80 , ทุกประกัน 1,000,000 และครอบคลุมทุกกรณี

 7. จุฑามาศ

  สอบถามค่ะ
  1.ประกันของตัวเอง ตอนนี้อายุ 27 ปี อยากทำประกันที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิตและอุบัติเหตุ แบบไม่ต้องถือหลายกรมธรรม์
  2.ประกันของคุนพ่อ(60ปี)+คุนแม่(57ปี) มีตัวไหนบ้างคะ ครอบคลุมทั้งประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

 8. จุฑามาศ

  สอบถามค่ะ
  1.ประกันของตัวเอง ตอนนี้อายุ 27 ปี อยากทำประกันที่ครอบคลุมทั้งประชีวิตและอุบัติเหตุ แบบไม่ต้องถือหลายกรมธรรม์
  2.ประกันของคุนพ่อ(60ปี)+คุนแม่(57ปี) มีตัวไหนบ้างคะ ครอบคลุมทั้งประชีวิตและอุบัติเหตุ

 9. Preeyanut

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ชาย
  อายุ : 25 ปี
  รหัสไปรษณีย์ :
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจประกันชีวิต แบบ AIA 10FOR80 (PAR) และหญิง อายุประมาณ 49 50 ปี

 10. sineenat

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบเบี้ยปีละเท่าไหร่ /ชายอายุ 60 และ หญิงอายุ 45

 11. Pahn

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ญ และ ช
  อายุ : 28
  รหัสไปรษณีย์ : 10150
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจ 10for80 ค่ะ

 12. Siticha

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ชาย
  อายุ : 63
  รหัสไปรษณีย์ : 10110
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 12.00-18.00
  ข้อมูลอื่นๆ : ขอจำนวนเบี้ยต่อปีค่ะและขอของผู้หญิงด้วยค่ะอายุ60

   • ประเสริฐ

    กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
    เพศ : ชาย
    อายุ : 35
    รหัสไปรษณีย์ : 67120
    ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 12.00 น -14.00 น
    ข้อมูลอื่นๆ : อาชีพค้าขาย

    ผมขอข้อมูลแบบละเอียดๆ ของแบบ 10 For 80 ได้ไหมครับ ต้องจ่ายเบี้ยยังไงเท่าไหร่ซื้ออนุสัญญาอะไรได้มั่ง ถ้าซื้อทุนประกัน 300,000 บาท และซื้ออนุสัญญาด้วย ผมต้องจ่ายเบี้ยประกันปีละเท่าไหร่ครับ (ขอดูข้อมูลไว้ก่อน ยังไม่ได้ซื้อตอนนี้นะครับ)

 13. คมศักดิ์

  สนใจประกันแบบนี้ครับ จ่ยแค่ 10 ปี แต่คุ้มครองถึง อายุ 80 ถูกต้องไหมครับ ลดหย่อนภาษีได้ไหมครับ และจะทำพร้อมกับประสุขภาพด้วยได้ไหมครับ

  • AIAProduct

   ใช่ครับ จ่ายเบี้ยประกันแค่ 10 ปี รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี ลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับ และทำประกันสุขภาพ ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 80 เลยครับ

   ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจยินดีให้คำปรึกษานะครับ

   ขอบคุณครับ


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*