ประกันชีวิต-20ปี-99ปี-aia-20paylife-non-par_Page_1

AIA 20Pay Life (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

แผนประกันชีวิต เอไอเอ ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ AIA 20 Pay Life ( Non Par ) เป็นแบบประกันที่ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี และจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ปีแรกจนอายุ 99 ปี เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันไม่สูง และเบี้ยประกันไม่เสียทิ้ง มีมูลค่าเงินเวนคืนได้ในอนาคต

จุดเด่น เอไอเอ ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรือ จนอายุครบ 99 ปี
 • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีมีชีวิตอยู่เมื่อครบสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP
 • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้*

 

ประกันชีวิต-20ปี-99ปี-aia-20paylife-non-par_จุดเด่น

ประกันชีวิต-20ปี-99ปี-aia-20paylife-non-par_กราฟ

เบี้ยประกัน AIA 20 Pay Life (Non-Par)ประกันชีวิต-20ปี-99ปี-aia-20paylife-non-par_เบี้ยประกัน

ชื่อแบบประกันภัย AIA 20Pay Life (Non Par)
ช่องทางการขาย ตัวแทนประกันชีวิต AIA
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย 15 วัน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน 100,000 บาท
ล่วนลดเบี้ยประกันภัย ทุนประกันตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี(ณ วันครบกำหนดสัญญา) รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิทธิลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีได้

หมายเหตุ

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ

**เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เอกสารและข้อมูลการสมัครทำประกัน

 1. บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร (สำหรับเด็กเล็ก)
 2. ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่อยู่ที่ทำงาน อาชีพ
 3. เบอร์โทรติดต่อ และ อีเมล
 4. ผู้รับผลประโยชน์ ระบุได้สูงสุด 4 คน
 5. คำแถลงประวัติสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง 

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 1. ติดต่อตัวแทน เพื่อขอรายละเอียดข้อเสนอแผนประกันที่สนใจ
 2. นัดพบตัวแทนเพื่อทำสัญญา หรือ สมัครออนไลน์ผ่านระบบ AIA iSign รวดเร็ว ปลอดภัย 
 3. ชำระเบี้ยประกันด้วย สแกน QR Code เข้าบริษัท AIA โดยตรง หรือ ตัดบัตรเครดิต VISA / Master card ได้โดยไม่มีชาร์จค่าธรรมเนียมบัตรเรดิต
 4. หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ จะได้รับเล่มกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

13 Comments

 1. นิว 10/12/2014 at 18:54 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 23
  รหัสไปรษณีย์ : 12120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  สนใจทำประกันแบบส่ง 20 ปี อยากได้เบี้ยที่ไม่สูงมาก รบกวนขอข้อมูลทางอีเมลครับ

 2. กวีกร 21/09/2014 at 11:33 - Reply

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : 12 พ.ค. 2529 (ถ้าสมมุติว่าอายุตอนนี้ 28 ปี 7 เดือน เวลาทำประกันเค้าจะปัดเป็น 29 ปี มั้ยครับ สงสัย)
  รหัสไปรษณีย์ : 40220
  เคยป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่ป่วย
  ข้อมูลอื่นๆ : 1.อยากทราบแบบประกัน AIA life gift จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำสุดเท่าไหร่ และทุนประกันต่อ 1,000 เท่าไหร่ครับ กรณีจะทำให้ เพศหญิงดังข้อมูลข้างต้น และหากเลือกจำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำสุด จะต้องจ่ายเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ครับ , 2.หากจะทำประกันแบบตลอดชีพ ชำระเบี้ย 20 ปี ทั้งมีเงินปันผล และแบบไม่มีเงินปันผล จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท เพศหญิงดังข้อมูลข้างต้น จ่ายต่อปีเท่าไหร่ครับ (อยากให้แยกให้ทั้งมีเงินปันผล และไม่มีเงินปันผล.

 3. สุภาพร 27/08/2014 at 14:12 - Reply

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน เอไอเอ จ่าย20ปี คุ้มครอง 99ปี
  เพศ : หญิง
  อายุ : 47
  รหัสไปรษณีย์ : 10290
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : ทางอีเมลล์
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • คุณธีทัต 29/08/2014 at 10:06 - Reply

   รายละเอียดตามที่ผมได้อธิบายทางโทรศัพท์ นะครับ ส่งรายละเอียดเบื้องต้นให้ทางอีเมลแล้วนะครับ

   ขอบคุณครับ

 4. หฤทัย 05/08/2014 at 01:25 - Reply

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : ๕๙
  รหัสไปรษณีย์ : ๕๓๐๐๐
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ : สอบถามประกันป่วยให้คุณแม่ ยังไม่เคยมีประกันอื่นๆ กรุณาติดต่อทาง e-mail เพราะตัวดิฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ

 5. ทวีศักดิ์ 02/07/2014 at 10:54 - Reply

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะประกัน
  เพศ : ชาย
  อายุ : 35
  รหัสไปรษณีย์ :
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ :
  สอบถามเบี้ย AIA 15 Pay 30, AIA 20 Pay Life ทุนประกัน 2,500,000 ชำระเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ครับ

  • คุณธีทัต 02/07/2014 at 11:05 - Reply

   AIA 15 Pay 30 เบี้ยประกัน 210,250 บาทต่อปีครับ
   20 Pay Life เบี้ยประกัน 60,075 บาทต่อปีครับ

   ทุนประกัน 2,500,000 ครับ

 6. มณีวรรณ 30/05/2014 at 13:11 - Reply

  ข้อมูลผู้เอาประกันที่จำเป็น
  เพศ : ชาย
  อายุ : 54
  จำนวนเงินประกัน 100000 บาท อัตราเบี้ยเท่าไหร่ค่ะ

  • คุณธีทัต 30/05/2014 at 13:14 - Reply

   เรียน คุณมณีวรรณ
   เพศชายอายุ 54 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี 4,505 บาท ครับ

 7. took 29/01/2014 at 16:49 - Reply

  รบกวนขอข้อมูลเบี้ยประกันแบบ 10For80, AIA 20 Pay Life และ AIA Health Lifttime ค่ะ (อายุ 37)

  • คุณธีทัต 29/01/2014 at 22:20 - Reply

   เรียน คุณ TOOK

   ขอทราบอายุ เพศ และ วงเงินทุนประกันชีวิตที่ต้องการด้วยนะครับ จะได้ทำแบบประกันเสนอได้ถูกต้องครับ

   ขอบคุณครับ

 8. หญิง 28/01/2014 at 00:55 - Reply

  อายุ 38 ค่ะ สนใจทำประกันแบบ AiA20 pay life
  รบกวนส่งข้อมูลเบี้ยประกันให้ด้วยค่ะ
  และสนใจแบบประกันสุขภาพ0-70 ด้วยค่ะ อยากทราบว่าแบบหลังนี่ค่าเบี้ยรวมประกันชีวิตแล้วยังคะ
  ขอข้อมูลด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • คุณธีทัต 28/01/2014 at 08:02 - Reply

   เรียน คุณหญิง ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลแล้วนะครับ

   แบบประกันสุขภาพ 0-70 ปี รวมเบี้ยประกันชีวิตแบบ AIA 20Pay Life เรียบร้อยแล้วครับ

   สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการถึงที่นะครับ
   ขอบคุณครับ