แผนประกันชีวิต เอไอเอ ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ AIA 20 Pay Life ( Non Par ) เป็นแบบประกันที่ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี และจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ปีแรกจนอายุ 99 ปี เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันไม่สูง และเบี้ยประกันไม่เสียทิ้ง มีมูลค่าเงินเวนคืนได้ในอนาคต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนอายุครบ 99 ปี
 • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีมีชีวิตอยู่เมื่อครบสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP
 • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้*

ภาพแสดงผลประโยชน์ และความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลัก

เอไอเอ ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ

ข้อมูลแบบประกัน

 • AIA 20PAY LIFE (NON PAR) ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • ช่องทางการขาย ตัวแทนประกันชีวิต

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ความคุ้มครอง ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนอายุครบ 99 ปี
 • ผลประโยชน์
  • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินเมื่อครบสัญญาจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน-70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

หมายเหตุ

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ

**เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ขั้นตอนการสมัครแผนประกันนี้

 1. ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต คุณธีทัต โทร./Line 0915549999
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ที่สนใจซื้อประกันชีวิต
 3. แจ้งวงเงินประกันที่ต้องการ หรือ งบประมาณที่จะสามารถชำระเบี้ยประกันได้
 4. ผมจะคำนวณแผนประกันที่เหมาะสมให้ดู พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจอีกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้าโอเคกับแผนประกันที่ผมแนะนำ ก็นัดทำสัญญาหรือสมัครออนไลน์ได้เลยครับ 

ข้อมูลสำคัญในการทำประกันชีวิต

 1. ชื่อ-นามสกุล อายุ และ ความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน
 2. เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 3. ข้อมูลการทำงาน อาชีพ รายได้ และ ลักษณะงาน 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย 

   ติดต่อตัวแทน  


สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบเพิ่มได้