AIA-HB-Extra-ประกันชดเชยรายได้

 AIA HB Extra   | สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า ประกันชดเชยรายได้

หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของครอบครัว ถ้าจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบทั่วไป หรือ การรักษาโรคร้ายแรง หรือ กรณีทุพพลภาพก็ตาม ไม่ต้องกังวล! ให้ AIA HB Extra ชดเชยรายได้ของคุณและครอบครัว
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน – 70 ปี
 • ช่องทางการขาย ตัวแทน

รายได้ไม่สะดุดแม้นอนเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ชดเชยตามวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

ผลประโยชน์ในกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค ได้รับผลประโยชน์พิเศษสูงถึง 25 เท่าของจำนวนเงินเอาประกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ในวันที่คุณเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราไม่อยากให้คุณกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก สัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra ที่จะมอบเงินชดเชยรายได้ในวันที่คุณนอนโรงพยาบาล เพื่อให้คุณมีเวลาดูแลตัวคุณเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลใจ

สิทธิการรักษาแบบ Day Case ดังนี้

 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation ) *เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม H&S, AIA HS Plus Gold เท่านั้น
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy ) *เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม H&S, AIA HS Plus Gold เท่านั้น
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy ) *เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม H&S, AIA HS Plus Gold เท่านั้น
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า

สิ่งที่คุณจะได้รับ ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra ผลประโยชน์โดยย่อ ดังนี้

 • ค่าชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case
 • กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) รับเงินชดเชยรายวันเพิ่มเป็น 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • ค่าชดเชย 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกัน กรณีเข้ารับการผ่าตัด โดยการวางยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง โดยวิสัญญีแพทย์
 • ค่าชดเชย 25 เท่าของจำนวนเงินเอาประกัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากป่วยจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค
 • ค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case ในกรณีมีค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน
 • ค่าชดเชย 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันกรณีเสียชีวิต

คุณสมบัติ *เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปีหรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นสุดผลบังคับ
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น 

ข้อยกเว้น ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัดการพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ โดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟัน หรือใส่รากเทียม
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

การเจ็บป่วยในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra จะเป็น 60 วัน สำหรับโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรคที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra จะเป็น 120 วัน สำหรับโรคดังต่อไปนี้
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

AIA HB EXTRA

 

By Published On: กันยายน 19th, 2014Categories: ประกันชดเชยรายได้2 Comments on AIA HB EXTRA สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้าTags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

2 Comments

 1. เพศ : หญิง
  อายุ : 29
  รหัสไปรษณีย์ : 60110
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : .เคยธรรมาดา
  ข้อมูลอื่นๆ : คนหูหนวก

  • ธีทัต AIA 26/10/2020 at 16:14 - Reply

   เรียน คุณ อิงอร ชีพอยู่ยืน

   รายละเอียดเบื้องต้นตามที่ผมโทรไปให้ข้อมูลแล้วนะครับ

   ขอบคุณมากครับ

Related Posts