ทำประกันชีวิต เพื่อครอบครัวที่คุณรัก

” ผลประโยชน์ของลูกค้า คือหน้าที่ของผมที่จะคอยดูแลให้ดีที่สุด “

” สวัสดีครับ “ ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์หาประกันชีวิต

” วางแผนประกันชีวิตให้เพียงพอ สร้างความอุ่นใจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คนข้างหลังยังคงอยู่ได้อย่างดีเหมือนเดิม “

ผมธีทัต ที่ปรึกษาการเงิน Fchfp,MDRT

” ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ยังไม่ทำไม่เป็นไรครับ แค่อยากให้เข้าใจรายละเอียดก่อนเท่านั้น “

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต

ให้คำปรึกษาฟรี !

ผมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนและถูกต้องที่สุดก่อนการทำประกัน

แนะนำแผนประกันที่เหมาะสม

แผนประกันต่างๆมีมากมาย แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าแผนประกันชีวิต แบบไหนที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ผมยินดีบริการวางแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า

ดูแลบริการหลังการขาย

ผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ทำอาชีพนี้เป็นหลัก คอยดูแลบริการลูกค้าหลังการขายตลอดอายุสัญญา เพราะว่าตัวแทนคือคนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ประกัน

แผนความคุ้มครอง สำหรับผู้ชาย

คุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 1 ล้านบาท

เพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ย 12,000-20,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 3 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 3 ล้านบาท

เพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ย 36,000-60,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 5 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 5 ล้านบาท

เพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ย 60,000-100,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 10 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 10 ล้านบาท

เพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ย 120,000-200,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

เอกสิทธิ์ AIA Prestige Club
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
Medix ทีมแพทย์ปรึกษา

แผนความคุ้มครอง สำหรับผู้หญิง

คุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 1 ล้านบาท

เพศหญิง อายุ 35 ปี

เบี้ย 12,000-20,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 3 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 3 ล้านบาท

เพศหญิง อายุ 35 ปี

เบี้ย 30,000-50,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 5 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 5 ล้านบาท

เพศหญิง อายุ 35 ปี

เบี้ย 45,000-75,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

คุ้มครองชีวิต 10 ล้านบาท

ทุพพลภาพอีก 10 ล้านบาท

เพศหญิง อายุ 35 ปี

เบี้ย 95,000-150,000 บาทต่อปี
(เบี้ยไม่เสียทิ้ง)

เอกสิทธิ์ AIA Prestige Club
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
Medix ทีมแพทย์ปรึกษา

AIA ส่วนลดประกันโรคร้าย 20% AIA MID YEAR SALE

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการทำงานของผมจะอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เอไอเอ จำกัด และ หน่วยงานรัฐบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องและผมได้ผ่านการสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ic license และผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน Fchfp เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจได้ครับ